M-RT-s: Moduł sterowania temperaturą

  • Numer dokumentu: PO-018
  • Wersja: 1.0.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
30mA
Regulacja temperatury
tak

Wymiary

Szerokość
53mm, 3 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
100mm
Głębokość
65,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-RT-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na implementację logiki regulacji temperatury. Regulacja odbywa się niezależnie dla szeregu zdefiniowanych stref.

W ramach każdej ze stref, wskazuje się czujnik temperatury określający jej bieżącą temperaturę. Wybór dokonywany jest spośród czujników podłączonych do któregokolwiek z modułów Ampio wyposażonych w interfejs 1-Wire, lub czujników zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej w jakikolwiek inny sposób, na przykład poprzez moduły integracyjne.

Z każdą ze stref kojarzone jest jedno lub więcej urządzenie wykonawcze. Możliwe jest wykorzystanie zarówno urządzeń ogrzewających, jak i chłodzących. Interakcja z urządzeniami wykonawczymi dokonywana jest przez dowolny moduł wyjściowy lub integracyjny obecny w magistrali automatyki budynkowej.

Wartość zadana regulacji temperatury może być ustawiona przez użytkownika końcowego manualnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bądź też z wykorzystaniem paneli dotykowych Ampio. Dla każdej strefy definiuje się również dwie wartości temperatury - dzienną i nocną. Przełączanie regulatora pomiędzy tymi temperaturami odbywa się w oparciu o zdefiniowane harmonogramy czasowe. Wartości wspomnianych temperatur i harmonogramy mogą być definiowane przez użytkownika końcowego w aplikacji mobilnej.

Na podstawie zmierzonej wartości bieżącej temperatury strefy regulacji i bieżącej wartości zadanej, kontrolowana jest praca zdefiniowanych urządzeń wykonawczych. Może się to odbywać w oparciu o następujące algorytmy regulacji:

  • regulator dwustawny z histerezą,
  • regulator PID.

W zależności od zakupionej wersji modułu, może on obsługiwać od 1 do 32 stref kontroli temperatury.

Zegar czasu rzeczywistego

W celu obsługi harmonogramów, urządzenie posiada zegar czasu rzeczywistego. Data i czas mogą być ustawiane na etapie konfiguracji, albo z wykorzystaniem wyświetlacza i przycisków na obudowie urządzenia. Data i czas mogą byc również synchronizowane z serwerami NTP poprzez urządzenia rodziny M-SERV.

Przykładowe zastosowanie

  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 53mm, 3 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Moduł M-RT-s rozgłasza w magistrali automatyki informację o bieżącym czasie przy każdej pełnej minucie. Pozostałe urządzenia systemu nasłuchują tej informacji tylko wtedy, gdy ich konfiguracja zawiera warunki zależne od czasu.

W sytuacji gdy do urządzenie nie dysponującego wewnętrzną informacją o bieżącym czasie wprowadzana jest konfiguracja zależna od czasu, informacja z M-RT-s zostanie przez to urządzenie zinterpretowana dopiero przy następnej pełnej minucie i dopiero wtedy możliwe będzie dokonanie oceny warunku czasowego.

Opisywana specyfika działania nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu w czasie jego normalnej eksploatacji, może ona jednak prowadzić do mylnego wrażenia niezadziałania warunku w czasie programowania.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.