M-OC-C8s: Moduł z ośmioma wyjściami OC i funkcjonalnością sterownika RGBWPowyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
25mA
Liczba wyjść OC
8
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia OC
8A

Dane techniczne c.d.

Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść OC
2 × 16A
Maksymalne przełączane napięcie obciążenia
40V
Sterownik oświetlenia RGBW
tak
Liczba wejść zwieralnych do masy
4

Wymiary

Szerokość
35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-OC-C8s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada osiem wyjść OC, cztery wejścia zwieralne do masy i wspiera funkcjonalność sterownika oświetlenia RGBW.

Wyjścia OC

Moduł posiada wyjścia open-collector pozwalające na płynne sterowanie rezystancyjnymi obciążeniami zasilanymi napięciem do 40V DC. Dopuszcza się również sterowanie obciążeniami o umiarkowanym charakterze indukcyjnym, w szczególności przekaźnikami. Regulacja odbywa się metodą modulacji szerokości impulsów (ang. pulse-width modulation, PWM). Wewnętrznie, każde z wyjść pozwala na zwarcie podłączonej linii do masy modułu.

Oświetlenie RGBW

W ramach konfiguracji modułu, możliwe jest aktywowanie funkcjonalności sterownika oświetlenia RGBW. Nominalnie, każde z wyjść open-collector sterowane jest niezależnie. W przypadku aktywowania funkcjonalności, sterowanie odbywa się poprzez definiowanie koloru i natężenia światła.

Moduł umożliwia sterowanie jednym źródłem światła RGBW - wyjścia nieskonfigurowane do pracy w omawianym trybie będą funkcjonować jako normalne wyjścia OC ogólnego przeznaczenia.

Wejścia zwieralne do masy

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie gdy zostaną zwarte do masy. Mogą być one wykorzystane w przypadku dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi, np. włączniki naścienne, kontaktrony, przyciski, przełączniki, itd. Mogą również posłużyć do integracji z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych lub wyjściach transoptorowych o napięciu kolektora większym niż 12V.

Przykładowe zastosowanie

 • Płynna regulacja kolorowego oświetlenia LED RGBW;
 • sterowanie obciążeniami rezystancyjnymi zasilanymi napięciem do 40V DC, np.:
  • oświetlenie LED,
  • brzęczyki piezoelektryczne,
  • maty grzewcze;
 • sterowanie przekaźnikami;
 • podłączanie klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi;
 • integracja z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych;
 • integracja z urządzeniami o wyjściach transoptorowych.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącza pozwalające na podłączenie ośmiu linii sygnałowych do wejść zwieralnych do masy i ośmiu obciążeń rezystancyjnych do wyjść open-collector.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności wyjść open-collector, należy mieć na uwadze, że obwody zasilające podłączone obciążenia zamykane są poprzez masę modułu. W związku z tym, należy zadbać o to, aby masa urządzenia była połączona z masą zasilacza obciążeń przewodem o odpowiedniej grubości.

Linia masy musi być podłączona do obu złącz wyjść open-collector. Pominięcie połączenia jest dopuszczalne, jeśli wyjścia danego złącza nie są wykorzystywane.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze osiem diod w kolorze czerwonym sygnalizujących stan wysterowania wyjść open-collector.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach. Złącza modułu ulokowane są w dwóch rzędach. Ich położenie nie koliduje z maskownicą rozdzielnicy elektrycznej. Należy jednak wziąć je pod uwagę w przypadku niestandardowego montażu urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Przedstawiony zasilacz urządzeń kontrolowanych przez wyjścia OC ma charakter poglądowy. Moduł może sterować obciążeniami o napięciu zasilania nie przekraczającym 40V DC.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.