Polityka prywatności aplikacji oraz serwisu Ampio

 • Numer dokumentu: POL-003
 • Wersja: 6.0
 • Data publikacji: 26 marca 2024


Jako Ampio szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

1. Definicje

Dla ułatwienia poniżej zdefiniowaliśmy kilka najważniejszych pojęć jakimi posługujemy się w tym dokumencie:

 1. Aplikacja

  oprogramowanie mobilne “AMPIO UNI”, dostępne do pobrania w sklepie Google Play oraz w sklepie App Store, oraz jego wersja na przeglądarkę internetową, za pośrednictwem którego możesz korzystać z Twoich urządzeń smart (produktów Ampio);

 2. Chmura Ampio, Ampio Cloud

  rozwiązanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wyłącznie za pośrednictwem prywatnych serwerów (chmury) Ampio. Rozwiązanie to pozwala na zdalne korzystanie z Aplikacji bez potrzeby połączenia z wewnętrzną (domową) siecią WIFI Użytkownika oraz bez pośrednictwa podmiotów trzecich.

 3. Newsletter

  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem oraz Aplikacją, w tym biuletynu informacyjnego;

 4. Polityka

  dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka Prywatności Ampio;

 5. RODO

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 6. Serwis

  strony internetowe w domenie ampio.com prowadzone przez Administratora.

2. Kim jesteśmy i czyje dane przetwarzamy

Administratorem danych:

 1. osób korzystających z Aplikacji, w tym za pośrednictwem Chmury Ampio;
 2. osób odwiedzających i korzystających z Serwisów w domenie ampio.com;
 3. osób, które śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube i wchodzą z nimi w interakcje oraz osoby będące członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio;
 4. osób, które kontaktują się z Ampio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 5. subskrybentów naszego Newslettera;
 6. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Ampio);

jest AMPIO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 22, 72-010 Przęsocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000639215, posiadająca numer REGON: 365517157, numer NIP: 8513199749, oraz kapitał zakładowy w wysokości: 155 100,00 zł, e-mail: ampio@ampio.com (dalej jako “Ampio”, “my”, “nasze”, “nas");

3. Kiedy i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • korzystasz z usług, które świadczymy za pośrednictwem naszej Aplikacji;
 • przeglądasz Serwisy w domenie ampio.com;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych lub dołączasz do grup na Facebooku administrowanych przez nas;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;

4. Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. osoby korzystające z Aplikacji, w tym za pośrednictwem Chmury Ampio:

  • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, w tym obsługa procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od Ampio (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielania Ci świadczeń oraz wywiązania przez nas z obowiązków prawnych.

 2. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu w domenie ampio.com:

  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

 3. osoby, które śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje oraz osoby będące członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio:

  • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Ampio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • umożliwienie Ci kontaktu z innymi użytkownikami Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów. Podanie Twoich danych osobowych jest także niezbędne do dołączenia do grupy na Facebooku administrowanej przez Ampio.

 4. osoby, które kontaktują się z Ampio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 5. subskrybenci Newslettera:

  • informowanie o Aplikacji i innych świadczonych przez nas usługach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Ampio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketing bezpośredni usług Ampio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

 6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Ampio:

  • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Ampio.

W przypadku:

 1. osób korzystających z Aplikacji, w tym za pośrednictwem Chmury Ampio przetwarzamy:

  • adres email, imię, nazwisko;
  • dane analityczne o źródle pobrania Aplikacji,
  • dane niezbędne do dokonania i rozliczenia płatności za zakupione usługi;
  • dane diagnostyczne w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej pracy aplikacji, które mogą lecz nie muszą zostać powiązane z danymi Użytkownika;
  • unikalny identyfikator urządzenia w celu wysyłania powiadomień PUSH niezwiązany z innymi danymi Użytkownika;
  • dane lokalizacyjne, które Użytkownik zdecyduje się nam udostępnić:
   • przybliżoną lokalizację w celu pobierania danych pogodowych oraz analizy sprzedażowej
   • dokładną lokalizację w celu wykonywania automatyzacji opartych na geofencingu w instalacji automatyki budynkowej.
 2. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu w domenie ampio.com przetwarzamy:

  • adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
 3. osób, które śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje oraz osoby będące członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio przetwarzamy;

  • imię i nazwisko lub nick, adres email, województwo oraz inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
 4. osób, które kontaktują się z Ampio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji przetwarzamy:

  • imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 5. subskrybentów Newslettera przetwarzamy:

  • imię i nazwisko, adres email;
 6. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Ampio) przetwarzamy:

  • imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu.

5. Okres przechowywania danych

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby korzystające z Aplikacji, w tym za pośrednictwem Chmury Ampio:

  • dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika przechowujemy przez 6 lat;
  • dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzamy przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 2. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu w domenie ampio.com:

  • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajdują się nasze strony internetowe, tj. przez okres 5 lat lub krótszy w zależności od uwarunkowań technicznych;
  • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji pliki cookies Polityki.
 3. osoby, które śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje oraz osoby będące członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio:

  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz;
  • dane niezbędne do dołączenia i pozostawania członkiem grup na Facebooku administrowanych przez Ampio będą przetwarzane przez okres kiedy będziesz pozostawał członkiem administrowanej przez nas grupy.
 4. osoby, które kontaktują się z Ampio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 5. subskrybenci Newslettera:

  • dane niezbędne do realizowania subskrypcji Newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.
 6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Ampio):

  • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
  • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

6. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby korzystające z Aplikacji, w tym za pośrednictwem Chmury Ampio:

  • dostawcy usług, narzędzi i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia i utrzymania Aplikacji (m.in. Google Operations Ireland Limited, Facebook Ireland Limited, Apple Distribution International Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company), w szczególności w celu:
   • autoryzacji (weryfikacji) użytkowników Aplikacji (zobacz sekcję narzędzia autoryzacyjne Polityki);
   • umożliwienia użytkownikom korzystania z Aplikacji za pośrednictwem zewnętrznych usług chmurowym (zobacz sekcję zewnętrzne usługi chmurowe Polityki).

  Korzystamy również z narzędzi analitycznych oraz marketingowych podmiotów trzecich, które opisaliśmy w sekcji narzędzia analityczne i marketingowe Polityki).

  • operatorzy płatności – wyłącznie w zakresie informacji związanych z płatnością za usługi zakupione od Ampio;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ampio w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 2. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu w domenie ampio.com:

  • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ampio w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 3. osoby, które śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje oraz osoby będące członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio;

  • operatorzy portali społecznościowych;
  • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ampio w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 4. osoby, które kontaktują się z Ampio za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • operatorzy poczty elektronicznej;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ampio w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 5. subskrybenci Newslettera:

  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki Newslettera.
 6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Ampio):

  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Ampio;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej Ampio;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Ampio w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited, Facebook Ireland Limited oraz Apple Distribution International Limited Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

7. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

  W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

 • usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

  Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych

  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ampio (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres ampio@ampio.com.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Narzędzia autoryzacyjne

W celu przeprowadzania procesów logowania i autoryzacji użytkowników wykorzystujemy aplikację FusionAuth, której dostawcą jest Inversoft Inc. Aplikacja FusionAuth zbiera i przechowuje wszelkie dane osobowe przesłane przez użytkownika za pośrednictwem udostępnionych w jej ramach interfejsów API lub interfejsów internetowych. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Inversoft Inc. w procesie autoryzacji i uwierzytelniania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez FusionAuth znajdziesz w Polityce Prywatności FusionAuth.

Funkcja uwierzytelniania sign in with Apple (Apple ID)

Funkcja Sign in with Apple pozwala Ci zalogować się na konto w Aplikacji za pośrednictwem Twojego konta Apple (Apple ID). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z tą usługą znajdziesz pod poniższymi linkami:

Funkcja uwierzytelniania Google sign-in

Funkcja Google Sign-in pozwala Ci zalogować się na konto w Aplikacji za pośrednictwem Twojego konta Google. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z tą usługą znajdziesz pod poniższym linkiem:

Funkcja uwierzytelniania Facebook login

Funkcja Facebook Login pozwala Ci zalogować się na konto w Aplikacji za pośrednictwem Twojego konta na portalu Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z tą usługą znajdziesz pod poniższym linkiem:

10. Zewnętrzne usługi chmurowe

W ramach Aplikacji i Ampio Cloud umożliwiamy Ci powiązanie Twojego konta użytkownika z usługami chmurowymi firm trzecich (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit). Utworzenie takiego powiązania upoważnia te usługi do podejmowania interakcji z Twoim urządzeniem lub urządzeniami za pośrednictwem systemu Ampio Cloud. W ramach istniejącego powiązania dostawca usług firm trzecich może uzyskać dostęp do następujących informacji o użytkowniku Ampio Cloud: adres email, imię, nazwisko. Unieważnienie powiązania możliwe jest w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień konta. Poniżej znajdziesz szczegółowe informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z tymi usługami:

11. HubSpot CRM Suite

W celu efektywnego zarządzania naszymi relacjami z klientami korzystamy z oprogramowania CRM Suite, którego dostawcą jest HubSpot Inc. W ramach systemu CRM Suite Twoje dane osobowe przekazywane są do HubSpot Inc., który przetwarza te dane w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Hubspot Inc. znajdziesz pod poniższym linkiem:

12. Poptin

Na naszych stronach wykorzystujemy formularze do kontaktu z klientem. Do tego celu wykorzystujemy narzędzie dostarczane przez Poptin Ltd. W ramach formularza Twoje dane osobowe przekazywane są do Poptin Ltd., który przetwarza te dane w naszym imieniu, jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Poptin Ltd. znajdziesz pod poniższym linkiem:

13. MailerLite

W celach komercyjnych i niekomercyjnych (np. newslettery, czy wiadomości transakcyjne), korzystamy z usług mailingowych zewnętrznego dostawcy. Usługi te obsługiwane są przez narzędzie dostarczane przez MailerLite. Twoje dane osobowe, po podaniu przez Ciebie adresu e-mail oraz spełnieniu warunków kwalifikujących, przekazywane są do MailerLite, który przetwarza te dane w naszym imieniu, jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez MailerLite znajdziesz pod poniższym linkiem:

14. Narzędzia analityczne i marketingowe

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem naszej platformy (strona internetowa lub Aplikacja), w której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

Statystyki strony Facebook i Instagram

Na naszych profilach na Facebooku oraz Instagramie korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook Ireland Limited. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane osobowe w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator danych osobowych razem z Facebook Ireland Limited zgodnie z art. 26 RODO. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Statystyki LinkedIn

Na naszym profilu na LinkedIn korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych w ramach narzędzia Page Insights. Dane osobowe w Page Insights przetwarzamy jako współadministrator danych osobowych razem z Linkedin Ireland Unlimited Company. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Linkedin. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Google Ads

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii informacyjnych realizowanych przez Ampio, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową w domenie ampio.com. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.

Google Tag Manager

Na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

Google Analytics

Na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze stron internetowych w domenie ampio.com oraz Aplikacji oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania tych stron oraz Aplikacji. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

Google Search Console

Na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji korzystamy z usługi Google Search Console. Narzędzia i raporty dostępne w ramach Search Console pozwalają Nam mierzyć ilość ruchu pochodzącego z wyszukiwarki Google. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Search Console można znaleźć tutaj.

Facebook Pixel

Na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez Ampio w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych – zarówno w Aplikacji jak i na stronach w domenie ampio.com – w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

LinkedIn Insight Tag

Na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji korzystamy z wtyczki LinkedIn Insight Tag dostarczonej przez Linkedin Ireland Unlimited Company. Narzędzie to umożliwia zbieranie danych dotyczących Twoich wizyt na stronie, w tym Twojego adresu URL, adresu IP, charakterystyki urządzenia i przeglądarki (User Agent) oraz znacznika czasu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Linkedin Ireland Unlimited Company znajdziesz pod poniższymi linkami:

OpenReplay

Na naszych stronach internetowych korzystamy z OpenReplay, którego dostawcą jest Asayer Inc. OpenReplay to narzędzie diagnostyczne i analityczne umożliwiające odtwarzanie sesji w celu ujawnienia problemów w aplikacjach internetowych. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych na stronach w domenie ampio.com w celu optymalizacji naszych działań. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez OpenReplay można znaleźć tutaj.

15. BotStar

W naszych stronach internetowych korzystamy z Botstar – usługi wspierającej udzielanie odpowiedzi użytkownikom stron internetowych i mediów społecznościowych (tzw. chatbot) – oferowanej przez Wistbit PTE LTE z siedzibą w Singapurze ("Wistbit"). Na nasze zlecenie Wistbit przekazuje automatyczne odpowiedzi na pytania zadawane wskazanymi kanałami komunikacji oraz wykorzystuje informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu. Z Botstar korzystamy w celu usprawnienia procesu udzielania odpowiedzi użytkownikom na pytania związane z produktami Ampio. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Wistbit znajdziesz pod poniższymi linkami:

16. Make

W celu efektywnego zarządzania naszymi relacjami z klientami korzystamy z oprogramowania Make, którego dostawcą jest Celonis Inc. W ramach systemu Make Twoje dane osobowe przekazywane są do Celonis Inc., który przetwarza te dane w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Celonis Inc. znajdziesz pod poniższymi linkami:

17. Microsoft 365

W celu efektywnego zarządzania naszymi relacjami z klientami korzystamy z oprogramowania Microsoft 365, którego dostawcą jest Microsoft Corporation. W ramach systemu Microsoft 365 dane osobowe przekazywane są do Microsoft Corporation, który przetwarza te dane w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Microsoft Corporation znajdziesz pod poniższym linkiem:

18. Media społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Ampio na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje, także osób będących członkami grup na Facebooku administrowanych przez Ampio. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

19. Pliki cookies

Na stronach internetowej w domenie ampio.com korzystamy z technologii plików cookies ("ciasteczka") i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 3 kategorie:

 • pliki funkcjonalne, które pozwalają nam dostosować stronę internetowej do potrzeb użytkownika poprzez zapamiętanie jego preferencji oraz wyborów. W szczególności należą do nich pliki przechowujące preferencje użytkownika, jego ustawienia regionalne oraz stan uwierzytelnienia;
 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i informować ich o usługach jakie oferujemy online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google, Facebook i LinkedIn. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

Gdy odwiedzasz strony internetowe w domenie ampio.com, następujące pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich mogą być zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu:

Dostawca Cel Pliki Więcej informacji Czas przechowywania / uwagi
Google W ramach Ampio Cloud umożliwiamy użytkownikom uwierzytelnienie z wykorzystaniem konta Google. Dostawca usługi uwierzytelniania społecznościowego wykorzystuje wymienione pliki w celu realizacji procesów logowania. APISID, CONSENT, G_AUTHUSER_H, G_ENABLED_IDPS, HSID, NID, OGP, OGPC, SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SID, SIDCC, SSID, SIDCC, SSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, DV, 1P_JAR, OTZ Polityka prywatności Google Trwałe, z wyjątkiem G_AUTHUSER_H który przechowywany jest przez czas trwania sesji.
Google reCAPTCHA W celu ochrony przed potencjalnymi złośliwymi, zautomatyzowanymi kampaniami wymierzonymi przeciwko systemom Ampio, część z funkcjonalności serwisów internetowych Ampio i Ampio Cloud jest chroniona przez mechanizm Google reCAPTCHA. Mechanizm pozwalający rozpoznać żądania pochodzące od rzeczywistych użytkowników od żądań realizowanych w sposób zautomatyzowany. APISID, CONSENT, G_AUTHUSER_H, G_ENABLED_IDPS, HSID, NID, OGP, OGPC, SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SID, SIDCC, SSID, SIDCC, SSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, DV, 1P_JAR, OTZ, _grecaptcha Polityka prywatności Google Trwałe, z wyjątkiem G_AUTHUSER_H który przechowywany jest przez czas trwania sesji. _grecaptcha przechowywane w ramach local storage.
Facebook W ramach Ampio Cloud umożliwiamy użytkownikom uwierzytelnienie z wykorzystanim konta w serwisie Facebook. Dostawca usługi uwierzytelniania społecznościowego wykorzystuje wymienione pliki w celu realizacji procesów logowania. fblo_*, fbm_* Polityka prywatności Facebook Trwałe
Google Analytics Pliki związane z działaniem narzędzi analitycznych pozwalającymi nam dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy wykorzystują nasze Serwisy. Pliki cookie służą anonimowemu śledzeniu poczynań użytkownika oraz związane z sposobem realizacji funkcjonalności analitycznych. _ga, _gat_*, _gid, _ga_*, _gac_gd_*, _gac_*, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx, __utmxx, _gaexp, _opt_* Polityka prywatności Google Trwałe
LinkedIn Ciasteczka śledzące związane z funkcjonalnościami marketingowymi platformy LinkedIn. UserMatchHistory, AnalyticsSyncHistory, li_oatml, lms_ads, lms_analytics, li_fat_id, li_sugr, U, _guid, BizographicsOptOut, li_mc, lidc, liap, bcookie Polityka prywatności LinkedIn Trwałe
Facebook Ciasteczka śledzące związane z funkcjonalnościami marketingowymi platformy Facebook. spin, fr, xs, c_user, datr, sb, _fbp, _fbc Polityka prywatności Facebook Trwałe
BotStar W ramach serwisów internetowych użytkownikom może być udostępniony interaktywny czat. Do prawidłowego działania mogą być wykorzystane następujące ciasteczka. _biz_pendingA, _biz_flagsA, _gcl_au, _biz_uid, _mkto_trk, _biz_nA, _gid, _ga, _hjid, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, botstar-live-*, botstar-widget-state-*, botstar-live-user_id-* Polityka prywatności BotStar Trwałe, pliki botstar-live-*, botstar-widget-state-*, botstar-live-user_id-* przechowywane w ramach local storage.

Gdy odwiedzasz witryny w domenie ampio.com, następujące pliki cookie mogą być zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu przez usługi stanowiące część infrastruktury Ampio:

Cel Pliki Czas przechowywania
Pliki przechowujące identyfikatory sesji uwierzytelnionego użytkownika w ramach usług Ampio. clerk.session, knot.session, buddy.session, lever.session, PHPSESSID, fusionauth.session, wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_* Czas trwania sesji, z wyjątkiem fusionauth.session które przechowywane jest w sposób trwały.
Przechowują informacje nt. preferencji użytkownika w kontekście funkcjonalności lokalizacji i internacjonalizacji treści. TZ, LANG, pll_language, fusionauth.locale, fusionauth.timezone Trwałe
Zawiera ostatnio podany przez użytkownika adres zwrotny zgłoszenia reklamacyjnego w celu automatycznego uzupełniania pól formularza. BUDDY_LRA Trwałe
Przechowuje ostatnio wybraną instalację użytkownika w celu zaprezentowania mu jej przy następnej wizycie. KNOT_DEV_ID Trwałe
Zapisywane, gdy użytkownik zamknie alert o wykorzystywaniu plików cookie przez witrynę. DISMISS_COOKIES_ALERT, euCookie DISMISS_COOKIES_ALERT przechowywane w sposób trwały, euCookie na czas trwania sesji.
Przechowuje identyfikator sesji SSO. Sesja SSO pozwala na dostęp do szeregu usług Ampio wykorzystując wspólny mechanizm uwierzytelnienia. Również dzięki temu plikowi użytkownik pozostaje zalogowany po zamknięciu przeglądarki. fusionauth.sso Trwałe
Ustawiane w celu weryfikacji czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. wordpress_test_cookie Czas trwania sesji
Przechowuje preferencje zalogowanego użytkownika w ramach platform CMS Serwisów Ampio. wp-settings-time-*, wp-settings-* Trwałe

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

Cookies w aplikacji FusionAuth

Aplikacja FusionAuth, która stanowi element infrastruktury Ampio, wykorzystuje pliki cookie oraz podobne narzędzia do zarządzania sesjami w interfejsach API oraz w procesie autoryzacji z wykorzystaniem tokenów JSON oraz Refresh. Więcej informacji na temat wykorzystania cookies w aplikacji FusionAuth znajdziesz w sekcji pliki cookies oraz w Polityce Prywatności FusionAuth.

20. Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności AMPIO sp. z o.o. mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka obowiązuje od dnia 26 marca 2024 roku.