M-CON-232-s: Moduł integracyjny RS-232

 • Numer dokumentu: PO-033
 • Wersja: 1.3.0
 • Data publikacji: 21 marca 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
15mA
Pobór prądu maksymalny
20mA
Interfejs komunikacyjny
RS-232

Wymiary

Szerokość
35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-232-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na integrację urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-232 z systemem automatyki budynkowej Ampio.

Przykładowe zastosowanie

 • Integracja z systemem alarmowym;
 • integracja z projektorami i innymi urządzeniami wyświetlającymi;
 • integracje z urządzeniami audio;
 • integracje z klimatyzatorami i rekuperatorami.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN urządzenie posiada złączę udostępniające linie Rx i Tx interfejsu RS-232.

W celu połączenia modułu z zewnętrznym urządzeniem za pośrednictwem interfejsu RS-232, należy przygotować przewód zakończony złączem odpowiednim dla integrowanego urządzenia. Na schemacie podłączenia urządzenia zaprezentowano wariant wykonania takiego połączenia ze zwarciem linii DCD, DTR i DSR. Przed dokonaniem integracji należy zapoznać się z instrukcją integrowanego urządzenia, czy wspomniane połączenie jest przez nie wymagane.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajdują się jeszcze trzy diody w kolorze czerwonym:

 • ERROR - sygnalizuje wystąpienie błędu komunikacyjnego;
 • TX - sygnalizuje że urządzenie wysyła dane poprzez interfejs RS-232;
 • RX - sygnalizuje że urządzenie odbiera dane poprzez interfejs RS-232.

Charakter błędu komunikacyjnego zależny jest od wariantu specjalizowanego oprogramowania układowego wgranego do urządzenia.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Ze względu na złożoność realizowanych funkcjonalności i specjalizowany charakter oprogramowania układowego, moduł M-CON-232-s jest jednym z nielicznych urządzeń, których aktualizacja nie przebiega w sposób automatyczny. Wgranie nowej wersji oprogramowania jest możliwe jedynie w sposób manualny, tj. poprzez wskazanie właściwego pliku z aktualizacją oprogramowania.

W odróżnieniu od większości modułów systemu Ampio, oprogramowanie modułu M-CON-232-s ma charakter specjalizowany, tj. w zależności od przewidzianego przypadku użycia należy wgrać do urządzenia właściwe oprogramowanie układowe.

Specjalizowane oprogramowanie identyfikowane jest poprzez nazwę pliku, której składnia jest w przeważającej części zgodna z przyjętą nomenklaturą dla aktualizacji urządzeń Ampio. Z tą tylko różnicą, że ostatnie dwie cyfry wersji oprogramowania definiują przeznaczenie programu.

Nazwa pliku oprogramowania modułu M-CON-232-s przyjmuje następującą postać:

ampio_T25_P[PCB]_S[VER][TYP].amp

gdzie:

 • [PCB] to liczbowy identyfikator wersji platformy sprzętowej modułu,
 • [VER] to wersja oprogramowania układowego,
 • [TYP] to dwuznakowy kod specjalizacji oprogramowania układowego.

Poniższa tabela prezentuje dostępne warianty specjalizacji oprogramowania układowego modułu M-CON-232-s:

Kod specjalizacji Nazwa Opis
01 INTEGRA Integracja z systemem alarmowym Satel Integra.
03 UNI-ONEWAY Jednokierunkowe integracje ogólnego przeznaczenia - wysyłanie dowolnych rozkazów.
12 WEKTA-INT Integracja z systemem Wekta.

Pliki oprogramowania specjalizowanego dostarczane są wraz z oprogramowaniem Ampio Designer.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.