M-OC-32s: Moduł z trzydziestoma dwoma dwustanowymi wyjściami OCPowyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
20mA
Liczba wyjść OC
32

Dane techniczne c.d.

Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia OC
1A
Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść OC
32A
Maksymalne przełączane napięcie obciążenia
40V

Wymiary

Szerokość
105mm, 8 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-OC-32s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada trzydzieści dwa dwustanowe wyjścia OC.

Dwustanowe wyjścia OC

Moduł posiada wyjścia open-collector pozwalające na załączanie rezystancyjnych obciążeń zasilanych napięciem do 40V DC. Dopuszcza się również sterowanie obciążeniami o umiarkowanym charakterze indukcyjnym, w szczególności przekaźnikami. Wewnętrznie, każde z wyjść pozwala na zwarcie podłączonej linii do masy modułu.

W odróżnieniu od wyjść OC spotykanych w większości modułów z oferty Ampio, wyjścia modułu M-OC-32s nie umożliwiają płynnej regulacji - możliwe jest wyłącznie pełne załączanie i wyłączanie poszczególnych wyjść.

Przykładowe zastosowanie

 • Sterowanie obciążeniami rezystancyjnymi zasilanymi napięciem do 40V DC, np.:
  • oświetlenie LED,
  • brzęczyki piezoelektryczne,
  • maty grzewcze;
 • sterowanie przekaźnikami.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 8 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącze pozwalające na podłączenie trzydziestu dwóch obciążeń rezystancyjnych do wyjść open-collector.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności wyjść open-collector, należy mieć na uwadze, że obwody zasilające podłączone obciążenia zamykane są poprzez masę modułu. W związku z tym, należy zadbać o to, aby masa urządzenia była połączona z masą zasilacza obciążeń przewodem o odpowiedniej grubości.

W przypadku, gdy prąd pobierany przez wszystkie obciążenia podłączone do wyjść open-collector jest mniejszy niż 16A, wystarczające jest podłączenie jednego zacisku masy do zewnętrznego zasilacza. Przy podłączonych dwóch zaciskach maksymalny prąd wynosi 32A.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Przedstawiony zasilacz urządzeń kontrolowanych przez wyjścia OC ma charakter poglądowy. Moduł może sterować obciążeniami o napięciu zasilania nie przekraczającym 40V DC.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.