Warunki dowiązane

  • Numer dokumentu: PO-082
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 9 lutego 2022

Wstęp

W celu stworzenia warunku zależnego od więcej niż jednego modułu, instalator ma dwie możliwości. Jedną z nich jest użycie flag. Drugą opcją wprowadzoną w konfiguratorze 5.0 jest stworzenie warunków dowiązanych.

Konfiguracja

Na liście urządzeń wybieramy urządzenie, którym chcemy sterować i wchodzimy w Konfigurator urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie wchodzimy w Warunki dowiązywane.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Z górnej rozwijanej listy wybieramy moduł, który posłuży jako dodatkowe źródło w naszym warunku, klikamy Dodaj.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy typ źródła (od jakiej informacji będzie warunek).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy numer (np. numer wejścia czy flagi) oraz opcjonalnie czy informacja ma być zanegowana, następnie wciskamy Zatwierdź.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po stworzeniu wszystkich warunków dowiązanych, klikamy Wyślij do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po stworzeniu klasycznego warunku w konfiguratorze wchodzimy w opcję Dowiązania.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy dowiązanie z listy i klikamy Dodaj.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Możemy dla wielu dowiązań wybrać jeszcze opcję Wszystkie (AND) lub Którykolwiek (OR), a następnie klikamy Zatwierdź.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W oknie warunków zobaczymy warunek z cyfrą w kółku oznaczająca liczbę dowiązań.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Warunek należy oczywiście wysłać do urządzenia. Od teraz aby warunek został spełniony, aktywna musi być również informacja dowiązywana.

Logika zapisana w Dowiązaniu musi być aktywowana jako pierwsza jeżeli chcemy aby warunek wykonywał się natychmiast, w innym przypadku może on wykonać się nawet po kilku sekundach. Dopiero jeżeli Dowiązanie jest Aktywne (stan logiczny 1) sprawdzana jest logika warunku podstawowego.