Poradnik konfiguracji modułu M-OUT-4s

  • Numer dokumentu: PO-096
  • Wersja: 4.0
  • Data publikacji: 19 lutego 2024


Wstęp

Moduł M-OUT-4s wyposażony jest w napięciowe wyjścia analogowe pozwalające na integrację z urządzeniami posiadającymi napięciowe wejście sterujące zgodne ze standardem 0 — 10V DC, 1 — 10V DC, 0 — 5V DC. W ten sposób możemy sterować np.:

  • oprawami oświetleniowymi,
  • rekuperatorami,
  • falownikami, itd.

Cztery wyjścia urządzenia pozwalają na niezależne sterowanie czterema odbiornikami, wyjścia mogą przyjmować wartości z zakresu 0 — 10V DC. Dzięki temu modułowi możemy np. uzależnić moc nawiewu od temperatury otrzymanej ze strefy grzewczej.

Konfiguracja w Ampio Designer

Parametry urządzenia

W celu zmiany parametrów urządzenia należy wejść w jego ustawienia (ikona zębatki) i wybrać z lewej strony zakładkę Parametry. W pozakładce Wartości krzywych dostępna jest możliwość ustawienia sterowania dla każdego kanału osobno.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wyjście może być sterowane w charakterystyce liniowej na kilka różnych sposobów, ponadto początek i koniec sterowanie również nie muszą oznaczać 0 i 100% (wybrać należy dowolną wartość z zakresu 0-255). Po zmianie wysyłamy nowe parametry do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Monitor urządzenia

Aktualne wartości podejrzeć i wysterować można w zakładce Funkcjonalności, podzakładka 0-10V wyjście.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Warunki

Warunki logiczne mogą być tworzone zarówno od wartości wyjść, jak i w celu sterowania wyjściami. Szczegółowe parametry funkcji ustawiane są po kliknięciu w ikone zębatki na ciemnym tle.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Konfiguracja w Ampio Smart Home Konfigurator

Monitor urządzenia

Moduł M-OUT-4s konfigurujemy w aplikacji Ampio Smart Home konfigurator. Aby przetestować działanie modułu możemy wejść w Monitor urządzenia. Można w ten sposób załączyć wyjścia oraz nadać im nazwy. Aby zapisać nazwy w pamięci należy wcisnąć Zapisz nazwy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Oprócz samej informacji włączone/wyłączone możemy zadać na wyjście wartość z przedziału 0-255 (odpowiadające 0-10V) w zakładce Wartości wyjść.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Flagi w module działają tak samo jak w pozostałych modułach systemu Ampio.

Parametry urządzenia

Przechodzimy do zakładki Parametry urządzenia. W zakładce WYJŚCIA możemy ustawić na jaką wartość ustawią się poszczególne wyjścia po restarcie zasilania.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wartości początkowe możemy również ustawić dla poszczególnych flag po wybraniu odpowiedniej zakładki (FLAGI Bin i FLAGI Lin8). W zakładce KRZYWE ustawiamy w jaki sposób ma być załączane wyjście. Wybieramy zakres sterowania - dla niektórych urządzeń korzystny może być, np. zakres od 20 do 80%. Następnie wybieramy jedną z krzywych z listy - w ten sposób załączanie wyjścia może być bardziej płynne. Krzywe do wyboru to: prosta, logarytmiczna, sinus, tangens czy arc tangens. Po zatwierdzeniu pojawi się wykres zgodny z ustawieniami. Po skonfigurowaniu koniecznie wysyłamy ustawienia do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Warunki

Podczas tworzenia warunków w Smart Home konfiguratorze możemy tworzyć zależności od modułu M-OUT-4s. Zależność możemy zrobić od stanu wyjścia, wartości wyjścia lub flagi. Jeżeli chcemy sprawdzić czy wyjście jest włączone, zaznaczamy odpowiednie wyjście w zakładce Wejścia/Wyjścia (Wyjścia wartości binarne).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli chcemy sprawdzić czy wyjście osiągnęło już zadaną wartość (np. 100) robimy to w zakładce Wartości wyjść.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Reakcja urządzenia

Jako reakcję warunku możemy ustawić jedną z wielu funkcji do wysterowania wyjściami w M-OUT-4s. Po lewej stronie widzimy podgląd aktualnych wartości i możemy zadać wartość by przetestować działanie wyjścia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po prawej stronie wybieramy jakiej funkcji chcemy użyć w naszym warunku oraz ustawiamy jej parametry. W związku z tym, że wyjściem możemy sterować nie tylko włącz/wyłącz, ale również wartościami z przedziału 0-255 istnieje tutaj wiele możliwości konfiguracji.

Na przykład z urządzenia źródłowego (pierwsza część warunku) możemy pobrać wartość, przeliczyć ją i taką wartość ustawić na wyjściu M-OUT-4s.

Na poniższym zrzucie pobieramy wartość 8-bitową, numer 1(np. 1 wyjście), preskaler zostawiamy domyślny a w przeliczniku mnożymy razy 2. Saturacja ogranicza wartość od 20 do 200. W ten sposób jeżeli na wejściu otrzymamy wartość 0, na wyjściu będzie 20 (limit Minimum). Przy wejściu równym 30, wyjście będzie równe 60. Przy wejściu równym 220, wyjście będzie równe 200 (limit Maksimum).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po stworzeniu warunku niezbędne jest zatwierdzenie i wysłanie go do urządzenia.