Powiadomienia dźwiękowe w modułach M-DOT

  • Numer dokumentu: PO-179
  • Wersja: 1.1
  • Data publikacji: 13 października 2022


Wstęp

Sygnały dźwiękowe modułów M-DOT mogą być wykorzystywane nie tylko w reakcji na wciśnięcie pól dotykowych, ale również na przykład jako reakcja na wciśnięcie domofonu. Niezbędna jest jedynie znajomość funkcji API danego domofonu oraz konfiguracja połączenia w aplikacji Ampio Smart Home Konfigurator.

Tworzenie warunku w konfiguratorze

Aby generować dźwięk na podstawie sygnałów z modułów Ampio, tworzymy typowy warunek. Wybieramy urządzenie M-DOT w którym chcemy generować dźwięk i wchodzimy w Konfigurator urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie wybieramy na który moduł chcemy reagować (tu również M-DOT).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy sygnał wejściowy, na jaki chcemy zareagować.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na koniec wybieramy, który z dostępnych sygnałów dźwiękowych ma być generowany.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Możemy również stworzyć własną sekwencję dźwiękową.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po stworzeniu warunku, należy pamiętać aby wysłać go do urządzenia.

Powiadomienia dźwiękowe w M-DOT - domofon

Konfiguracja domofonów IP opisana jest w poradniku Połączenie audio z domofonem realizowane przez SIP. Po skonfigurowaniu domofonu, tworząc warunek od zdarzenia, możemy załączyć odpowiedni sygnał dźwiękowy.

Należy stworzyć warunek od zdarzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W kolejnym kroku wybieramy ostatnie zdarzenie z listy (zdarzenie 255 lub Dzwonek domofonu).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pozostałe kroki tworzymy jak dla warunku powyżej. Po wysłaniu warunku do urządzenia, aktywowanie domofonu powinno skutkować sygnałem dźwiękowym z modułu M-DOT.