Poradnik konfiguracji modułów M-INOC oraz M-OC

  • Numer dokumentu: PO-094
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2024


Wstęp

Moduły M-OC oraz M-INOC są wyposażone w wyjścia typu open-collector, które pozwalają na płynne sterowanie rezystancyjnymi obciążeniami zasilanymi napięciem do 40V DC. Moduły typu M-INOC dodatkowo wyposażone są w wejścia zwieralne do masy.

Moduł M-INOC-8s jest składnikiem systemu Ampio i może służyć do:

  • załączania oświetlenia,
  • płynnej regulacji oświetlenia,
  • podawania impulsu masy w celu wysterowania innych urządzeń.

Osiem wyjść urządzenia pozwala na niezależne sterowanie ośmioma odbiornikami. Wyjścia OUT1…OUT8 podają impuls masy i są wyposażone w sterowanie PWM (wypełnienie impulsu) dzięki któremu mamy możliwość np. sterowania jasnością diod LED.

Poniższy poradnik ma na celu wyjaśnienie konfiguracji takich modułów w systemie Ampio na przykładzie modułu M-INOC-8s.

Konfiguracja w Ampio Designer

Parametry urządzenia

W celu zmiany parametrów urządzenia należy wejść w jego ustawienia (ikona zębatki) i wybrać z lewej strony zakładkę Parametry. W podzakładce Wartości krzywych dostępna jest możliwość ustawienia sterowania dla każdego kanału osobno.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wyjście może być sterowane w charakterystyce liniowej na kilka różnych sposobów, ponadto początek i koniec sterowanie również nie muszą oznaczać 0 i 100% (wybrać należy dowolną wartość z zakresu 0-255). Po zmianie wysyłamy nowe parametry do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Monitor urządzenia

Aktualne wartości podejrzeć i wysterować można w zakładce Funkcjonalności, podzakładka OC.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Warunki

Warunki logiczne mogą być tworzone zarówno od wartości wyjść, jak i w celu sterowania wyjściami. Szczegółowe parametry funkcji ustawiane są po kliknięciu w ikone zębatki na ciemnym tle.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Konfiguracja w Smart Home Konfigurator

Monitor urządzenia

Moduł M-INOC-8s konfigurujemy w aplikacji Ampio Smart Home konfigurator. Aby przetestować działanie modułu możemy wejść w Monitor urządzenia. Można w ten sposób sprawdzić stan wejść i wyjść oraz nadać im nazwy. Aby zapisać nazwy w pamięci należy wcisnąć Zapisz nazwy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Oprócz samej informacji włączone/wyłączone możemy zadać na wyjście wartość z przedziału 0-255 w zakładce Wartości wyjść.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Flagi w module działają tak samo jak w pozostałych modułach systemu Ampio. W monitorze możemy również wyszukać i nadać nazwy czujnikom temperatury DS18B20.

Parametry urządzenia

W oknie Parametry urządzenia możemy zmienić częstotliwość modulacji wyjść PWM.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W zakładce WYJŚCIA możemy ustawić na jaką wartość ustawią się poszczególne wyjścia po restarcie zasilania. Wartości początkowe możemy również ustawić dla poszczególnych flag po wybraniu odpowiedniej zakładki (FLAGI Bin).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W zakładce KRZYWE ustawiamy w jaki sposób ma być załączane wyjście. Wybieramy zakres sterowania (dla niektórych lamp korzystny może być np. zakres od 20 do 80%). Następnie wybieramy jedną z krzywych z listy (w ten sposób załączanie światła da lepszy efekt wizualny). Krzywe do wyboru to: prosta, logarytmiczna, sinus, tangens czy arc tangens. Po zatwierdzeniu pojawi się wykres zgodny z ustawieniami. Po skonfigurowaniu koniecznie wysyłamy ustawienia do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Warunki

Podczas tworzenia warunków w Smart Home konfigurator możemy tworzyć zależności od modułów M-INOC lub nimi sterować. Zależność możemy zrobić od wejścia, wyjścia, flagi lub czujnika temperatury. Jeżeli chcemy sprawdzić czy wejście jest włączone, zaznaczamy odpowiednie wyjście w zakładce Wejścia/Wyjścia (Wyjścia wartości binarne).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli chcemy sprawdzić czy wyjście osiągnęło już zadaną wartość (np. 100) robimy to w zakładce Wartości wyjść.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Reakcja urządzenia

Jako reakcję warunku możemy ustawić jedną z wielu funkcji do wysterowania wyjściami w M-INOC-8s. Po lewej stronie widzimy podgląd aktualnych wartości i możemy zadać wartość by przetestować działanie wyjścia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po prawej stronie wybieramy jakiej funkcji chcemy użyć w naszym warunku oraz ustawiamy jej parametry. Na przykład dla funkcji Czasowa, operacji Wyłącz/Ustaw na czas, ustawiamy czas opóźnienia startu, czas działania (0 oznacza ustaw na stałe), wartość do ustawienia, szybkość zmiany i ewentualnie wartość końcową (jeżeli czas działania jest inny niż 0) oraz szybkość zmiany na wartość końcową.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po stworzeniu warunku niezbędne jest zatwierdzenie i wysłanie go do urządzenia.