Integracja z DALI

  • Numer dokumentu: PO-069
  • Wersja: 3.0
  • Data publikacji: 15 lutego 2024


System Ampio pozwala na integrację z magistralą oświetlenia DALI, poprzez moduł M-CON-DL-s. Istnieje możliwość podłączenia do 64 lamp (sterowników) i łączenia je w grupy zgodnie ze standardem DALI.

Aby sterować lampami w magistrali DALI, należy podłączyć moduł M-CON-DL-s do sieci CAN, zasilić lampy oraz podłączyć konektor dali do modułu M-CON-DL-s.

Konfiguracja w Ampio Designer

Wyszukiwanie lamp

Aby wyszukać i nazwać poszczególne oprawy, należy wejść w ustawienia modułu M-CON-DL-s (ikona zębatki). W zakładce Funkcjonalności należy wybrać podzakładkę Lampa Dali. Wyszukiwanie lamp odbywa się po kliknięciu ikony strzałek w górnym prawym rogu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W podzakładce Grupa DALI można kilka lamp przyporządkować do jednej grupy oświetleniowej. W kolumnie DALI należy wybrać odpowiednie lampy po ich adresach. Zapis robiony jest automatycznie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ustawienia opraw razem z ich krótkimi adresami czy grupami są również dostępne w zakładce DALI.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wyszukiwanie czujników

Czujniki ruchu czy czujniki oświetlenia LUX oparte o standard DALI wyszukiwane są w podobny sposób jak lampy w odpowiednich zakładkach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Tworzenie warunków

Warunki w zakładce LOGIKA mogą być tworzone zarówno od pojedynczych lamp, czujników czy grup opraw.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Sterować można pojedynczymi oprawami, ich grupami lub wszystkimi na raz poprzez opcję Broadcast dali.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Konfiguracja w Smart Home Konfigurator

Dostępne dla konfiguratora Ampio w wersji 3.5

System Ampio pozwala na integrację z magistralą oświetlenia DALI, poprzez moduł M-CON-DL-s. Istnieje możliwość podłączenia do 64 lamp (sterowników) i łączenia je w grupy zgodnie ze standardem DALI.

Aby sterować lampami w magistrali DALI, należy podłączyć moduł M-CON-DL-s do sieci CAN, zasilić lampy oraz podłączyć konektor DALI do modułu M-CON-DL-s.

W konfiguratorze systemu Ampio, po wejściu w zakładkę Monitor Urządzenia można nadać nazwy poszczególnym lampom.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Tak jak dla pozostałych urządzeń systemu Ampio, warunki można tworzyć w zakładce Konfigurator urządzenia.

W Parametrach urządzenia, na pierwszej zakładce możemy ustawić, czy stan poszczególnych lamp ma być regularnie sprawdzany. Odznaczanie niektórych lamp pozwala na zmniejszenie obciążenia na magistrali DALI.

Ważne aby moduł nie odpytywał o stan lamp, których nie ma w sieci.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na trzeciej zakładce użytkownik może wyszukać nowych lamp i nadać im numery.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pełne wyszukiwanie może wykasować dotychczas nadane numery lamp.

Po wejściu w Parametry, użytkownik może sprawdzić wsparcie lampy dla pewnych funkcji. Można tu również ustawić kilka parametrów takich jak: Fade Rate czy Min. level.

Jeżeli funkcja nie jest wspierana, w okienku widnieje napis Err.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ostatnia zakładka służy przypisywaniu lamp do grup. Do wyboru są grupy od 0 do 15.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ampio Smart Home Manager

Aby mieć możliwość kontrolowania lamp DALI z aplikacji mobilnej, należy dodać i skonfigurować odpowiednie obiekty w Managerze Ampio. Po podłączeniu M-CON-DL-s do sieci CAN, należy otworzyć manager i zalogować się.

Następnie wchodzimy w obiekty i dodajemy nowy obiekt.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy moduł DALI z listy w kolumnie Urządzenie, ustawiamy opis i wchodzimy w Ustawienia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie wybieramy Typ obiektu: Suwak i wchodzimy w Zaawansowane.

Aby odpytywać o stan lamp w grupie, należy wpisać numer jednej z lamp w polu Interpretacja.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po wejściu w pole Zaawansowane, wybieramy czy sterowana będzie grupa DALI, czy pojedyncza lampa. Możemy również np. ustawić własny wyświetlany zakres (domyślnie jest 0-100%). Następnie klikamy Zapisz.

Po ustawieniu wszystkich parametrów przechodzimy znów do głównego menu i wybieramy Grupowanie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Należy wybrać wcześniej skonfigurowany obiekt, zaznaczyć i dodać do odpowiedniej grupy, na koniec Zapisujemy konfigurację na serwerze. Od tego momentu obiekt sterowania DALI będzie dostępny w aplikacji mobilnej.