Aktualizacje manualne

  • Numer dokumentu: PO-099
  • Wersja: 1.1
  • Data publikacji: 7 września 2022


Aktualizacja aplikacji Smart Home Konfigurator

Aplikacja Smart Home Konfigurator podczas startu sprawdza dostępność nowszej wersji aplikacji. Jeżeli jest dostępna nowsza wersja oprogramowania zobaczymy w prawym górnym rogu odpowiedni komunikat.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aby pobrać nowszą wersję konfiguratora wchodzimy na stronę www.cloud.ampio.com i logujemy się na konto z uprawnieniami instalatora. Aplikacja jest dostępna w zakładce Instalator -> Pobieranie -> Konfigurator systemu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po pobraniu należy uruchomić pobrany plik i przeprowadzić instalację programu. Jeżeli konfigurator był już zainstalowany w poprzedniej wersji, nie musimy instalować sterownika programatora.

Aktualizacja oprogramowania modułu poprzez Smart Home Konfigurator

Jeżeli w aplikacji Smart Home Konfigurator pojawi się ikona paczki w wierszu modułu oznacza to, że do modułu można wgrać nowszą wersję oprogramowania.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aktualizację wykonujemy poprzez wybranie urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybranie Aktualizuj tylko wskazane urządzenie. Istnieje również możliwość wgrania aktualizacji do wielu modułów poprzez użycie odpowiednich opcji z menu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wgrania starszej wersji oprogramowania do modułu, również jest taka możliwość, należy wybrać opcję Urządzenie->Aktualizuj.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie należy wyszukać żądany plik aktualizacyjny w pamięci komputera.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aktualizacja oprogramowania modułu poprzez Smart Home Manager

Proces aktualizacji modułu można wykonać również poprzez Smart HomeManager wybierając opcję Aktualizuj dla wybranego modułu, a następnie wybierając żądany plik z dysku.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wgranie nowego obrazu systemu

Proces wgrywania nowego obrazu systemu do modułu M-SERV-s lub M-SERV-3s opisany jest w poradniku:

Aktualizacja karty SD modułu serwera M-SERV

Aktualizacja aplikacji Ampio UNI

Część funkcji w aplikacji Ampio UNI aktualizuje się automatycznie. Oprócz tego istnieje możliwość sprawdzenia aktualizacji ręcznej części aplikacji zapisanej na serwerze oraz części, która jest w smartfonie. Aby sprawdzić ich dostępność wchodzimy w aplikacji mobilnej w zakładkę Konto.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie klikamy Zainstalowane wersje.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W tej zakładce również dostępna jest czasem testowa wersja aplikacji do pobrania.

Jeżeli w ciągu 10 minut od wgrania wersji testowej zostanie zresetowany serwer, aktualizacja nie zapisze się na stałe.

Aktualizacja mostka MQTT

Poprzez aplikację Ampio-UNI jest również możliwość aktualizacji mostku MQTT po wejściu w Konto w zakładce Diagnostyka (będąc zalogowanym w aplikacji jako admin). Jeżeli dostępna jest nowsza wersja, pojawi się odpowiedni komunikat wraz z opisem procedury aktualizacji.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aktualizacja środowiska Node-RED lub bibliotek do Node-RED

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji Node-RED lub na przykład biblioteki Ampio do Node-RED należy najpierw zalogować się do interfejsu narzędzia Node-RED (zwykle dostępny pod adresem adresIP:1880). Następnie należy wejść w Menu i wybrać Manage palette.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli przy nazwie biblioteki pokaże się opcja update to x.y.z (gdzie x.y.z to nowy numer oprogramowania), należy ją wybrać aby zaktualizować oprogramowanie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po udanej aktualizacji należy zresetować serwer systemu Ampio, aby zmiany zostały wprowadzone.