Aktualizacja karty SD modułu serwera M-SERV

  • Numer dokumentu: PO-067
  • Wersja: 4.0
  • Data publikacji: 18 kwietnia 2023


Od kwietnia 2023 roku, serwery produkowane są w dwóch wersjach (zwanych umownie Green oraz Blue). Aby wgrać odpowiedni obraz karty SD należy rozróżnić wersję (szczegóły w rozdziale Pobieranie i wgrywanie obrazu karty SD).

W tym poradniku przedstawimy jak zaktualizować obraz karty SD w module serwera Ampio M-SERV. Aktualizacja serwera pozwala nam korzystać z nowych funkcji systemu Ampio, które cały czas są rozwijane i dodawane oraz uzyskać poprawki istniejących już funkcji.

Stworzenie kopii zapasowej

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy obowiązkowo wykonać kopię zapasową bazy danych serwera. Jeśli tego nie zrobimy będziemy musieli ponownie konfigurować działanie modułu M-SERV. W celu wykonania kopii zapasowej uruchamiamy program Ampio Smart Home Manager i łączymy się z naszym modułem M-SERV. Po nawiązaniu prawidłowego połączenia, z menu Plik wybieramy opcję „Zapisz konfigurację do pliku” i zapisujemy ją na dysku komputera lokalnego. Teraz możemy bezpiecznie przystąpić do aktualizacji serwera M-SERV.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wyciągnięcie karty SD

Aktualizacja wymaga rozkręcenia obudowy serwera i wyjęcia z niego karty micro SD.

Należy pamiętać aby wykonywać poniższe kroki po odłączeniu zasilania modułu serwera M-SERV!

W celu otwarcia obudowy serwera wykręcamy cztery wkręty na spodzie obudowy zaznaczone strzałkami na zdjęciu poniżej.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po otwarciu obudowy odpinamy wtyczkę łączącą moduł bezprzewodowy LoRa (jeśli moduł taki posiada) w celu łatwiejszego dostępu do wnętrza.

Lokalizujemy kartę micro SD (zaznaczoną na zdjęciu poniżej) i wyciągamy ją z gniazda. W starszych modułach w celu wyciągnięcia karty należy ją delikatnie wcisnąć aby zwolnić zatrzask trzymający kartę micro SD – karta wyskoczy automatycznie. W nowszych modułach gniazdo nie jest wyposażone w zatrzask i wyciągnięcie karty następuje przez lekkie wyciągnięcie karty.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pobieranie i wgrywanie obrazu karty SD

Aby odpowiednio dobrać wersję obrazu, rozróżniamy serwery na wersję Blue oraz Green.

Wersje wyróżniają się kolorem górnej płytki PCB (oznaczonej na schemacie odpowiednim kolorem). Po otwarciu serwera wersja Blue wygląda następująco:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Natomiast wersja Green:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po rozróżnieniu wersji serwera, pobieramy obraz z odpowiedniego folderu. Dla wersji Blue nazwa obrazu serwera zawiera dopisek blue.

Należy pobrać najnowszą wersję obrazu karty SD dla serwera M-SERV. W tym celu przechodzimy na stronę www.cloud.ampio.com, logujemy się, z górnego menu wybieramy Instalator, a następnie z lewego menu wybieramy Pobieranie. Następnie wchodzimy w Obrazy kart SD, wybieramy najnowszą wersję obrazu i zapisujemy ją np. na Pulpicie komputera lokalnego. Pobrany plik jest to archiwum ZIP z właściwym obrazem karty z rozszerzeniem .img dostępny po rozpakowaniu archiwum.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Teraz musimy „wypalić” pobrany obraz na naszą kartę micro SD. Nie wystarczy tylko przegrać plik na kartę SD – musimy w tym celu skorzystać z odpowiedniego programu gdyż karta jest przeznaczona do odczytu dla systemu Linux. My zalecamy korzystanie z programu Etcher, dostępnego do pobrania na stronie:

https://www.balena.io/etcher/

Wyjętą kartę micro SD należy umieścić w czytniku kart pamięci. Po włożeniu czytnika do gniazda USB, zostanie ona wykryta przez komputer pod odpowiednią literą dysku (np. F:). Należy ją zapamiętać, ewentualnie sprawdzić przez „Mój komputer” czy litera odpowiada odpowiedniemu dyskowi/karcie pamięci.

Jeżeli pojawi się komunikat o problemie z odczytem karty i propozycją jej sformatowania, należy go zignorować, gdyż karta jest zapisana plikami w systemie Linux, które nie są widoczne przez system Windows.

W programie Etcher otwieramy zapisany plik obrazu karty SD oraz wybieramy odpowiednią literę dysku, pod którą widoczna jest nasza karta microSD w czytniku kart pamięci. W przypadku programu Etcher, nośnik pamięci jest najczęściej wybierany automatycznie. Należy jednak dokładnie sprawdzić literę dysku, gdyż wybranie nieodpowiedniej może skasować pliki na dysku lokalnym komputera.

Następnie naciskamy przycisk „Flash” i czekamy, aż obraz zostanie przekopiowany na kartę microSD. Ta operacja może trwać kilka minut.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po zakończeniu powyższej operacji wyciągamy kartę microSD z czytnika i umieszczamy ponownie w module serwera M-SERV. Podpinamy 4-pinową wtyczkę łączącą moduł bezprzewodowy LoRa (jeśli moduł taki posiada).

Skręcamy z powrotem obudowę i podłączamy wszystkie złącza, na końcu wkładając wtyczkę z zasilaniem modułu. Czekamy na pełne uruchomienie modułu serwera, a następnie ustawiamy hasła zgodnie z poradnikiem Konfiguracja modułu M-SERV. W kolejnym kroku uruchamiamy aplikację Ampio Smart Home Manager i nawiązujemy połączenie z naszym modułem M-SERV.

Przywracamy kopię zapasową bazy danych naszego serwera korzystając z opcji Plik > Wczytaj konfigurację z pliku.

Aktualizacja jest zakończona, a nasz system Ampio działa zgodnie z naszą poprzednią konfiguracją oraz nowymi funkcjami i poprawkami.