Przykładowa konfiguracja w Ampio Designer

  • Numer dokumentu: PO-210
  • Wersja: 1.1
  • Data publikacji: 27 października 2023


Podczas konfiguracji systemu należy pamiętać, aby regularnie zapisywać prace przyciskiem zapisz w prawym górnym rogu, by nie utracić poczynionych postępów.

Aby rozpocząć przygodę z narzędziem konfiguracyjnym Ampio Designer, zachęcamy do przeczytania poradnika Ampio Designer. Po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjonalnościami oprogramowania, użytkownik będzie w stanie wykonać opisaną poniżej przykładową konfigurację oświetlenia stworzoną w Ampio Designer.

Logowanie

Po wpisaniu w przeglądarkę adresu IP modułu M-SERV-s, należy się zalogować. Jeżeli w zakładce Urządzenia dostępne są aktualizacje, należy je przeprowadzić.

Aktualizacja systemu

Przechodzimy do zakładki Ustawienia w celu sprawdzenia czy dostępne są aktualizacje systemu. Pamiętajmy, że regularne aktualizowanie oprogramowania zapewnia kompatybilność i stabilność systemu. Po wykonaniu ewentualnych aktualizacji warto odświeżyć stronę i sprawdzić czy Ampio Designer uruchamia się w najnowszej wersji.

Nazwanie modułów oraz obiektów

Dobrą praktyką jest nadanie nazw modułom oraz obiektom, aby uporządkować instalację i zwiększyć jej przejrzystość. Obiektom można nadać nazwy na stronie głównej w zakładce Urządzenia, albo w zakładce Lokalizacje. Druga opcja została opisana poniżej.

Dodanie lokalizacji

W zakładce Lokalizacje tworzymy lokalizacje, do których następnie przyporządkujemy nasze obiekty. Przyspiesza to pracę i pozwala w dalszym etapie na sortowanie obiektów po lokalizacjach.

Przyporządkowanie obiektów do lokalizacji

Ze względu na to, że w pierwszym etapie nie nadaliśmy nazw do obiektów, zrobimy to teraz. Nazywamy wejścia i wyjścia w wygodny dla nas sposób tak, aby potem móc je łatwo znaleźć.

W naszym przypadku obiektami wejściowymi będą łączniki rozmieszczone w domu w takich lokalizacjach, jak salon, kuchnia, łazienka, sypialnia i korytarz. Poprzez aktywowanie fizycznych wejść możemy na żywo podejrzeć w Ampio Designerze, który numer wejścia został włączony i dokładnie go zlokalizować.

Natomiast uruchamiając wyjście z poziomu Ampio Designera, możemy zapalić fizycznie światło na obiekcie.

Logika

Wybieramy kolejno filtrowanie według lokalizacji, które stworzyliśmy, aby zmniejszyć sobie listę wyświetlanych obiektów i uprościć konfigurację.

Podczas tworzenia warunków nie musimy uzupełniać kolumn po kolei - możemy wybrać odpowiednie opcje w kolumnach numery wejść i numery wyjść, a pozostałe kolumny zostaną wypełnione automatycznie.

Filtrując warunki po kolejnych lokalizacjach uzupełniamy konfigurację pozostałego oświetlenia.

Mając przyporządkowane wszystkie obiekty do lokalizacji, możemy przejść do zakładki Logika aby zacząć programowanie.

Dla każdego warunku możemy stworzyć opis, a także przyporządkować go do zdefiniowanej przez nas grupy w celu łatwiejszego sortowania i wyszukiwania warunków.

Stworzyliśmy dla większości oświetlenia prostą konfigurację zmieniającą stan od przycisku.

Dla łazienki stworzyliśmy funkcję czasową wyłączającą światło po 500 sekundach, jeżeli nie zostanie ono wyłączone ręcznie.

W korytarzu zamiast funkcji podstawowej użyliśmy maksymalnego czasu trwania warunku, aby móc na tym samym przycisku stworzyć drugi warunek od przytrzymania.

Stworzone warunki możemy łączyć w grupy.

Od przytrzymania łącznika w korytarzu stworzyliśmy warunek wyłączający całe oświetlenie w domu. Tym sposobem, wychodząc z domu, możemy upewnić się, że nigdzie nie zostawiliśmy zapalonego światła. Warunek ten stworzyliśmy bez filtrowanie po lokalizacji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć wszystkie obiekty w instalacji. Tworzenie tego warunku odbyło się szybko dzięki wcześniejszemu nazwaniu obiektów i użyciu inteligentnej wyszukiwarki w kolumnach numery wejść i numery wyjść. Po zakończeniu tworzenia warunku nazwaliśmy go oraz zgrupowaliśmy go z pozostałymi warunkami oświetlenia.

Tworzenie aplikacji

Mając stworzone lokalizacje możemy na ich podstawie automatycznie wygenerować grupy w naszej aplikacji.

W tym przypadku nie chcemy w naszych grupach posiadać stanów łączników, a jedynie możliwość sterowania oświetleniem - dlatego wejścia zostały usunięte z aplikacji.