Konfiguracja obiektów związanych z energią w Ampio Designer

  • Numer dokumentu: PO-219
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 14 czerwca 2024


Wstęp

W celu wyświetlenia danych związanych z energią pobieraną lub wytwarzaną w aplikacji mobilnej Ampio UNI, stworzone zostały domyślne obiekty graficzne. Poniżej zostanie przedstawiony proces konfiguracji takich obiektów.

Konfiguracja w Ampio Designer

Dane, które będą wyświetlane w obiekcie Energia pobierane są np. ze zintegrowanego urządzenia podłączonego do modułu M-CON-485-s. Dane powinny być wysłane do magistrali Ampio jako Czujnik 16 bit lub Czujnik 32 bit.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pierwszym krokiem jest dodawanie obiektów w zakładce APLIKACJA.

Dane, które pobierane są z M-CON-485-s dodajemy kolejno jako obiekty do aplikacji mobilnej na przykład poprzez przeciągnięcie obiektu do wybranego miejsca.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na koniec należy stworzyć dodatkowy obiekt,

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

wybrać typ Energia i przypisać go do wybranej grupy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Podczas konfiguracji obiektu dostępne są 4 różne opcje, zależne od dostępnych danych.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dla wierszy, które będą używane w naszym przypadku przypisujemy stworzone wcześniej obiekty.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na koniec wybieramy Zapisz w prawym górnym rogu.

Po wykonaniu pełnej konfiguracji, w aplikacji mobilnej pojawi się obiekt graficzny związany z energią.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.