Konfiguracja multistrefy grzewczej

  • Numer dokumentu: PO-086
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 6 kwietnia 2022

Wstęp

W systemie Ampio istnieje możliwość sterowania wieloma strefami grzewczymi w budynku, za pomocą jednego panelu dotykowego. Funkcja taka została nazwana Multistrefa. W poniższym poradniku zostanie przedstawiona jej konfiguracja.

Konfiguracja

Aby umożliwić wspomnianą funkcjonalność należy przeprowadzić pełną konfigurację. Niezbędne są również minimum 2 moduły (1 sterujący strefami grzewczymi i 1 panel dotykowy).

Wybieramy moduł sterujący strefami (M-RT-s lub M-SERV-s w odpowiedniej konfiguracji).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ustawiamy parametry strefy grzewczej w konfiguratorze w zakładce Parametry urządzenia. Jeżeli będziemy sterować strefami z paneli dotykowych warto nadać również nazwę strefy w polu Opis. Wysyłamy ustawienia do urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wchodzimy w Parametry urządzenia M-DOT.

Ustawiamy jako jeden z elementów wyświetlanych wybraną opcję związaną z Multistrefa (np. Sterownik Temp Multistrefa). Jako źródło wybieramy moduł Ampio, w którym ustawione zostało sterowanie strefami. Nr wartości to domyślny numer strefy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wchodzimy w Konfigurator urządzenia M-DOT.

Ustawiamy warunek od wybranego przycisku, który posłuży do inkrementacji numeru strefy (zwiększanie aktualnego numeru strefy).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Funkcją warunku będzie zmiana numeru strefy (Inkrementuj numer strefy). Koniecznie ustawiamy w którym wierszu wyświetlacza ustawialiśmy multistrefę (patrz: Parametry urządzenia). Możemy wybrać też między którymi strefami chcemy przełączać (tabela Maska przełączanych stref) i czas powrotu do strefy domyślnej.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Robimy kolejny warunek od kolejnego przycisku M-DOT, ale reakcję ustawiamy jako Dekrementuj numer strefy. Posłuży to do zmiany temperatury zadanej dla aktualnej stref. W funkcji warunku wybieramy Inkrementuj temperaturę strefy, ustawiamy również wartości graniczne oraz skok.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ostatni warunek od czwartego przycisku to opcja Dekrementuj temperaturę strefy. Wszystkie cztery stworzone warunki wysyłamy do urządzenia.

Od teraz możemy z jednego wyświetlacza M-DOT zmieniać numer strefy sterowanej oraz temperaturę zadaną dla stref.