Poradnik konfiguracji modułu M-RT-s

  • Numer dokumentu: PO-085
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 13 października 2022


Moduł M-RT-s służy do sterowania temperaturą w pomieszczeniach, umożliwia sterowanie wieloma strefami grzewczymi (od 1 do 32) oraz daje możliwość ustawiania harmonogramów i automatyzowania sterowania ogrzewaniem.

Konfiguracja

Do konfiguracji należy użyć aplikacji Ampio SmartHome konfigurator.

Na liście modułów wybieramy moduł M-RT i wchodzimy w Parametry urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W zakładce Podstawowe możemy m.in. pobrać aktualny czas z komputera do modułu czy wprowadzić współrzędne obiektu (pomaga to w ustaleniu prawidłowych czasów wschodów i zachodów słońca). Istnieje również możliwość ustawienia zachowania sterownika w przypadku uszkodzonego czujnika temperatury oraz opcja synchronizowania czasu z innym modułem.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W zakładce Regulator temperatury widzimy m.in. wszystkie dostępne strefy, możemy nadać im nazwę, wybrać typ regulatora dla strefy, oraz wybrać moduł z sieci CAN z którego odczytana zostanie aktualna temperatura. Następnie wybieramy numer czujnika temperatury dla tego modułu. Na podstawie danych z czujnika regulator steruje ogrzewaniem w danej strefie. Wprowadzamy również temperaturę zadaną na dzień i na noc. Możemy również modyfikować histerezę wpływająca na szybkość włączania/wyłączania. Ponadto możemy ręcznie ustalić dla dni tygodnia jakie godziny uznajemy za dzień a jakie za noc.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ustawienia harmonogramu możemy przepisać do pozostałych stref lub ustawiać każdą oddzielnie.

Zakładka FLAGI daje możliwość sterowania flagami tak jak w innych modułach systemu Ampio.

Warunki

Moduł M-RT-s daje dodatkowo możliwość tworzenia warunków w konfiguratorze zależnych od czasu lub od sterowania strefami grzewczymi.

Warunki mogą aktywować się np. w nocy, w konkretnym miesiącu czy o zadanej godzinie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na poniższym zrzucie tworzony jest warunek od aktywnej strefy (sprawdzamy czy ogrzewanie dla strefy jest aktywne).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kolejną możliwością tworzenia warunków jest przyrównanie temperatur (zadanej czy zmierzonej) do założonych wartości.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Reakcje urządzenia

Za pomocą warunków możemy również wywołać pewne funkcje dla sterownika M-RT-s np. zmianę wartości zadanej do następnej zmiany z harmonogramu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pozostałe funkcje to np. zmiana grzanie/chłodzenie czy ustawienie trybu Wyjazd.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Sterowanie z aplikacji Ampio UNI

Aby sterować ogrzewaniem modułu M-RT-s z aplikacji mobilnej Ampio UNI należy dodać odpowiedni obiekt do grupy.

Tworzymy nowy obiekt w ASH Manager i przypisujemy go do urządzenia M-RT-s. W kolumnie Numer możemy również wybrać numer strefy którą chcemy sterować.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wchodzimy w jego Ustawienia, typ komponentu ustawiamy na Regulator i opcjonalnie zmieniamy ustawienia Zaawansowane (temperatura minimalna, maksymalna i krok regulacji).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zapisujemy obiekt i przypisujemy go do odpowiedniej grupy w zakładce Grupowanie aby wyświetlić go w aplikacji.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na koniec zapisujemy konfigurację na serwerze np. poprzez skrót Ctrl+s.

Od tego momentu sterowanie strefą możliwe jest również poprzez aplikację mobilną. Użytkownik ma możliwość zmiany trybu, przy czym najpierw ustalamy temperaturę a potem wybieramy zadany tryb:

  • Harmonogram
  • Manualny
  • Na stałe
  • Wyjazd

Szczegółowy opis trybów znajduje się w poradniku: Sterowanie temperaturą w Ampio UNI.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po kliknięciu w ikonę ustawień (zębatkę), możemy również ustawiać harmonogramy ręcznie w aplikacji mobilnej. Natomiast po kliknięciu w 3 kropki możemy dodać do ulubionych, pokazać wykres lub zmienić na grzanie/chłodzenie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.