Inteligentne pozycjonowanie rolet

  • Numer dokumentu: PO-205
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 5 września 2023


Bloczek Sun tracking

Ten blok umożliwia automatyczne ustawianie rolet w stosunku do położenia słońca na niebie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Importowanie bloku

Należy pobrać poniższy plik json:

Otwieramy platformę Node-red.

Wybieramy ctrl + i lub ⌘-i lub w prawym górnym rogu wybieramy ustawienia (trzy poziome linie) i przechodzimy do Import.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Tutaj możemy zaimportować plik lub wkleić jego zawartość i wybrać Import.

Konfiguracja bloku

Od tego momentu powinien pojawić się nowy bloczek w subflows.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Przeciągamy blok do swojego flow i klikamy na niego dwukrotnie. Wpisujemy swoje dane (szerokość geograficzna, długość, swój login i hasło itd.). Parametr roller id odpowiada ID obiektu z programu Smart Home Manager.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aby bloczek zadziałał prawidłowo, należy jeszcze pobrać i zainstalować paczkę o nazwie node-red-contrib-sun-position.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jak używać bloku

Następnie dodajemy np. bloczek inject.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Łączymy jego wyjście z bloczkiem sun_tracking.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Naciskamy Deploy

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

następnie aktywujemy inject przez wciśnięcie niebieskiego przycisku.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Roleta powinna skierować się w kierunku słońca.

Jeżeli chcemy, aby roleta zmieniała pozycję w kierunku słońca np. co każde 15 minut, wtedy w bloczku inject ustawiamy Repeat interval every 15 minutes. Aby bloczek startował również po resecie serwera, zaznaczamy również opcję Inject once.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie aby wprowadzić zmiany wybieramy ponownie Deploy.

Parametryzacja

Jeżeli chcemy zmienić zmienną percentage of the sun (procent tego jak dużo słońca chcemy wpuszczać do pomieszczenia), w bloczku Sun tracking wpisujemy wartość od 0 do 100 w poniższym polu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.