Integracja systemu Ampio z Node-RED

 • Numer dokumentu: PO-071
 • Wersja: 11.0
 • Data publikacji: 20 marca 2024


Opis funkcji Node-RED: Node-RED to narzędzie do programowania przepływu danych, które umożliwia łatwe tworzenie interakcji między różnymi urządzeniami i serwisami. Możesz go wykorzystać do integracji z smart TV, zamkiem TEDEE, itp.

Ostrzeżenia dotyczące ryzyka: Node-RED jest narzędziem programistycznym, które wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie logiki programu stworzonego w Node-RED.

Brak wsparcia technicznego dla logiki aplikacji: Ampio nie udziela wsparcia technicznego ani gwarancji co do logiki stworzonych przez użytkowników przepływów w Node-RED. Jest to narzędzie udostępniane na odpowiedzialność instalatora.

Odpowiedzialność za błędy i straty: Ampio nie ponosi odpowiedzialności za błędy w logice programu, ani za ewentualne straty wynikające z korzystania z Node-RED.

Zachęta do testowania: Zachęcamy do przeprowadzenia testów na niewielką skalę przed pełnym wdrożeniem projektu opartego na Node-RED. To pomoże zminimalizować potencjalne ryzyka.

Dostarczenie pomocnych źródeł wiedzy: Udostępniamy dokumentację Node-RED oraz inne materiały edukacyjne, które mogą pomóc w zrozumieniu i efektywnym korzystaniu z narzędzia.

Prosimy o przeczytanie instrukcji ze zrozumieniem przed rozpoczęciem korzystania z Node-RED. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skonsultuj się z działem wsparcia technicznego.

Uruchamianie interfejsu Node-RED

Lokalnie

Aby skorzystać z możliwości integracji systemu Ampio oraz platformy Node-RED należy znać adres IP serwera oraz hasło użytkownika admin i uruchomić interfejs przez przeglądarkę.

Na module M-SERV znajdziemy interfejs platformy Node-RED na porcie 1880, wpisując w przeglądarkę IP:1880 (np. 192.168.1.2:1880).

Przez chmurę

Aby uruchomić Node-RED przez chmurę, generujemy numer seryjny i hasło z poziomu aplikacji Ampio UNI. Klikamy na logo na dole ekranu, wybieramy opcję Wsparcie zdalne, i klikamy START.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie znajdujemy w przeglądarce internetowej dowolną stronę z MD5 Hash Generator i wpisujemy wygenerowany w aplikacji numer seryjny i hasło jednym ciągiem znaków.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kopiujemy wygenerowany MD5 Hash.

Aby dostać się do Node-RED zdalnie musimy znać następujący link:

https://node-[wygenerowany MD5 Hash].ampio.pl

W naszym przypadku:

https://node-3d50f1fc210584ff16a569009f0ee989.ampio.pl

Taki adres wklejamy w naszą przeglądarkę:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Integracja przez gotowe bloczki

Wybór bloczków Node-RED znajduje się z lewej strony interfejsu, mamy tam między innymi 4 predefiniowane bloczki Ampio, które ułatwią nam tworzenie zależności.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Każdy z bloczków posiada swój własny poradnik w zakładce help.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aby upewnić się czy biblioteka node-red-contrib-ampio jest aktualna należy wejść w menu → Manage palette i sprawdzić czy jest możliwy update. Jeżeli aktualizacja zostanie wykonana, należy zresetować serwer.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Przy dodawaniu pierwszego bloczka z biblioteki Ampio warto zrobić Deploy i sprawdzić czy bloczek otrzymał status connected. Następnie otwieramy menu bloczka, wybieramy ikonę lupy i sprawdzamy czy w ciągu 15 sekund pojawi się lista naszych urządzeń.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli bloczek nie ma statusu connected może być konieczne skonfigurowanie go. Wybieramy edycję obok pola Server (ikona ołówka). W zakładce Connection w polu Server wpisujemy localhost, port zostawiamy 1883, natomiast w zakładce Credentials podajemy dane do logowania takie jak do interfejsu www serwera Ampio.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie wciskamy Update, Done oraz robimy Deploy.

Testowanie działania kodu

W platformie Node-RED istnieje możliwość debugowania kodu i wyświetlania danych w polu z prawej strony interfejsu. Przykład na zrzucie:

 • pomarańczowy – nazwa Flow
 • czerwony – włączenie zakładki debug
 • niebieski – bloczek pozwalający na wyświetlanie informacji w debug
 • fioletowy – dane wyświetlone w opcji debug

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Bloczek Ampio IN – pobieranie informacji z wejść

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Parametry:

 1. Server address – adres serwera, jeżeli Node-RED jest bezpośrednio na serwerze, wybieramy Ampio Config lub localhost
 2. Target device – urządzenie w sieci CAN z unikalnym adresem MAC
 3. Value Type – służy do wyboru typu wartości, jaką otrzymujemy z urządzenia. Wybieramy z listy spośród typów:
  • Analog value-wartości analogowe
  • RGB color– kolor oświetlenia RGB
  • Digital input-wejście cyfrowe
  • Digital output– wyjście cyfrowe
  • Flag – flaga
  • Temperature-wartości temperatury
 4. I/O ID – numer wejścia lub wyjścia urządzenia
 5. Opcjonalnie możemy nadać nazwę blokowi w polu Name.

Pod prawidłowo skonfigurowanym blokiem Ampio IN pojawi się napis connected.

Bloczek Ampio OUT – sterowanie wyjściami

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Parametry:

 1. Server address – adres serwera, jeżeli Node-RED jest bezpośrednio na serwerze, wybieramy Ampio Config lub localhost
 2. Target device – urządzenie w sieci CAN z unikalnym adresem MAC
 3. Cmd Type – służy do wyboru typu wartości, jaką mamy zamiar kontrolować. Wybieramy z listy spośród typów:
  • Standard – wyjścia binarne lub analogowe
  • RAW CAN broadcast – Typ RAW służy do obsługi surowych danych zawartych w osobnej dokumentacji sieci CAN.
  • Digital input-wejście cyfrowe
  • Digital output– wyjście cyfrowe
  • Flag – flaga
  • Temperature-wartości temperatury
 4. I/O ID – numer wejścia lub wyjścia urządzenia
 5. Opcjonalnie możemy nadać nazwę blokowi w polu Name.

Pod prawidłowo skonfigurowanym blokiem Ampio OUT pojawi się napis connected.

Bloczek Ampio LCD – wyświetlanie informacji na wyświetlaczach paneli M-DOT

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Parametry:

 1. Server address – adres serwera, jeżeli Node-RED jest bezpośrednio na serwerze, wybieramy Ampio Config lub localhost
 2. Target device – urządzenie w sieci CAN z unikalnym adresem MAC
 3. LCD font size – wybór czcionki spośród Standard (10×16), Big (20×32) oraz Icon (40×40). Ostatni typ dostępny jest, jeżeli do panelu wgrane są ikony.
 4. LCD X position – początek tekstu, współrzędna X
 5. LCD Y position – początek tekstu, współrzędna Y
 6. LCD text color – kolor tekstu zapisany w systemie szesnastkowym
 7. LCD bg color – kolor tła zapisany w systemie szesnastkowym
 8. Name – opcjonalna nazwa

Punktem początkowym jest lewy górny róg ekranu. Jego współrzędne to LCD X=00 i LCD Y=00. Wraz ze zwiększaniem wartości LCD X, tekst będzie coraz bliżej prawej krawędzi. Zwiększenie wartości LCD Y skutkuje obniżeniem tekstu, schemat poniżej.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Bloczek Ampio Event – przesyłanie zdarzeń z lub do systemu Ampio

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Parametry:

 1. Server address – adres serwera, jeżeli Node-RED jest bezpośrednio na serwerze, wybieramy localhost
 2. Name – opcjonalna nazwa

Przykład użycia

Pobranie temperatury z modułu Ampio i wyświetlenie go wraz z opisem na wyświetlaczu panelu M-DOT.

W bloczku Ampio IN ustawiamy z jakiego modułu pobieramy temperaturę, typ danych oraz numer czujnika.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W bloczku funkcyjnym dodajemy opis używając funkcji języka Javascript.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W bloczku Ampio LCD wybieramy moduł M-DOT ,ustawiamy w którym miejscu ma się pojawić napis, rozmiar i kolor czcionki oraz kolor tła.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Bloczki łączymy i klikamy deploy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W ten sposób otrzymujemy na środku wyświetlacza biały napis „ TEMP: wartość temperatury”na czarnym tle.

Integracja przez broker MQTT

Istnieje możliwość integracj platformy Node-RED z systemem Ampio bez użycia gotowych bloczków. W tym celu należy użyć brokera MQTT. W ten sposób można śledzić więcej wydarzeń w sieci CAN oraz kontrolować bardziej zaawansowane funkcje.

W tym celu należy użyć przede wszystkim bloczków mqtt in oraz mqtt out.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli używamy Node-RED zainstalowanego na module M-SERV, w ustawieniach serwera wpisujemy localhost. W innym wypadku parametry logowania są identyczne jak do aplikacji Smart Home Manager a serwer podajemy za pomocą adresu IP. Po dokonaniu zmian należy nacisnąć Add, Done a następnie Deploy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

MQTT topic

Komunikacja z brokerem MQTT jest przede wszystkim oparta na dwóch kierunkach (from i to). Topic zaczynający się od ampio/from umożliwia sprawdzenie stanów urządzeń. Topic zaczynający się od ampio/to służy do sterowania urządzeniami.

Przykłady z użyciem ampio/to:

ampio/to/<mac>/cmd – wykonaj komendę

ampio/to/<mac>/raw – surowa ramka danych

ampio/to/can/dev/list – lista urządzeń w sieci CAN

ampio/to/event – wyślij zdarzenie

Lista komend:

Komenda Topic Payload
ustaw pojedyncze wyjście ampio/to/<mac>/o/<nr>/cmd on,off; 0..255
RGB ampio/to/<mac>/rgb/<nr>/cmd off; 0..255,0..255,0..255 (on – jak ma działać)
RGBW ampio/to/<mac>/rgbw/<nr>/cmd off; 0..255,0..255,0..255,0..255 (on – jak ma działać)
roleta ampio/to/<mac>/o/<nr>/cmd 0 – STOP; 1 – DOWN; 2 – UP
flagi ampio/to/<mac>/f/<nr>/cmd on,off; 0..255
MRT- temperatura ampio/to/<mac>/rs/<nr>/cmd -99.9..155.0
MRT-temeratura dzień/noc ampio/to/<mac>/rsdn/<nr>/cmd temperatura_dzień, temperatura_noc (przykład: 19,20)
MRT- tryb pracy ampio/to/<mac>/rm/<nr>/cmd 0 – kalendarz; 1 – MANUAL; 2 – MANUAL2; 3 – wakacje; 4 – blokada

Topic ampio/from przykłady:

Typ Topic Payload string Przykładowy payload
temperatury ampio/from/<mac>/state/t/<nr> -99.9 do 1000.0 (nawet więcej) 21.5
binary input ampio/from/<mac>/state/i/<nr> 0 lub 1 1
binary output ampio/from/<mac>/state/o/<nr> 0 lub 1 1
analog input ampio/from/<mac>/state/a/<nr> 0 do 255 0
binary input extended ampio/from/<mac>/state/bi/<nr> 0 lub 1 0
binary output extended ampio/from/<mac>/state/bo/<nr> 0 lub 1 0
RGBW ampio/from/<mac>/state/rgbw/<nr> 0..255,0..255,0..255,0..255 128,220,13,50
RGB ampio/from/<mac>/state/rgb/<nr> 0..255,0..255,0..255 128,220,13
flagi ampio/from/<mac>/state/f/<nr>
flagi liniowe 8 bit ampio/from/<mac>/state/afu8/<nr> 0..255
flagi liniowe 16 bit ampio/from/<mac>/state/afi16/<nr> -32768..32767
MRT – temperatura ampio/from/<mac>/state/rs/<nr> 25.5
wartości analogowe 8bit (DALI, LED) ampio/from/<mac>/state/au/<nr> 0…255 234
wartości analogowe 16bit (ze znakiem) ampio/from/<mac>/state/au16/<nr> 0…65536
wartości analogowe 16 bit pomniejszone przez 10K ampio/from/<mac>/state/au16l/<nr> 0…6553.6 23.4
wartości 32 bit np. MODBUS ampio/from/<mac>/state/au32/<nr> 0…4 294 967 296 1234

Jeżeli nie jest napisane jakim typem danych należy przesłać wartości, informacje przesyłane są typem string.

MQTT test

Jeżeli chcemy sprawdzić wszystkie dane jakie są dostępne w naszym systemie, należy użyć bloczka mqtt in i ustawić topic ampio/# podłączając debug. Następnie naciskamy Done oraz Deploy. Dane powinny być widoczne w oknie debug.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli użytkownik chce sprawdzić wszystkie dane z jednego modułu, wystarczy ustawić topic na ampio/from/MAC/# (np. ampio/from/ABCD/#).

MAC adres zawsze podajemy bez zer wiodących.

Sprawdzanie stanów

Do sterowania modułów, zawsze używamy małego (lokalnego) MAC adresu.

Jeżeli użytkownik chce sprawdzić stan pola w module M-DOT, ustawiamy topic jako: ampio/from/3910/state/i/1 gdzie:

 • from oznacza kierunek,
 • 3910 to adres MAC,
 • state oznacza sprawdzenie aktualnego stanu,
 • 1 oznacza numer wejścia (M-DOT pole 1)

Sterowanie wyjść

Aby włączyć pierwsze wyjście w urządzenie o MAC adresie ABCD, ustawiamy topic jako: ampio/to/ABCD/o/1/cmd a payload jako: on.

Obie opcje na poniższym rysunku dają ten sam efekt:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Sterowanie M-DOT

Poza sterowaniem wyjściami poprzez komendy, istnieje możliwość tworzenia własnych tekstów na wyświetlaczu M-DOT przy użyciu komend API. Aby z nich skorzystać należy wybrać topic RAW. Konieczne może być zaktualizowanie oprogramowania w module M-DOT.

Sterowanie poprzez API dzielimy w związku z różnymi wielkościami wyświetlaczy LCD:

M-DOT-M18 oraz M-DOT-M6 (od pcb 8) – rozdzielczość 240×320

Komendy do wyświetlania (dla wyświetlaczy wieloekranowych):

 • 1E 01 – zmień numer ekranu (eg. 1E 01 05 – zmień ekran na nr 6)
 • 1E 02 xx yy yy…- ustaw znaki (mała linia), ekran nr xx na napis yy yy…., max 12 znaków
 • 1E 03 xx yy yy…- ustaw znaki (duża linia), ekran nr xx na napis yy yy…., max 9 znaków

Powyższe funkcje wypisujące znaki, działają tylko na ekranach typu Cztery ikony i treść. Aby działały prawidłowo, pola Aktor w ustawieniach danego ekranu nie mogą być puste.

Oraz funkcje niezależne od ekranów, nadpisujące zawsze aktualny ekran:

 • 29 03 – wyczyść ekran
 • 29 14 xa xa ya ya xs xs ys ys ff ff cc cc – rysuj ramkę na ekranie, (xa xa – początek w osi x, ya ya – początek w osi y, xs xs – rozmiar x, ys ys – rozmiar y, ff ff – szerokość ramki, cc cc – kolor ramki)
 • 29 0C xa xa xz xz ya ya yz yz cc cc – rysuj prostokąt na ekranie, (xa xa – początek w osi x, xz xz – koniec w osi x, ya ya – początek w osi y, yz yz – koniec w osi y, cc cc – kolor ramki)
 • 29 18 xx xx yy yy cc cc bb bb zz zz zz zz zz – rysuj znaki czcionką 40×64 (xx xx – początek w osi x, yy yy – początek w osi y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, zz – max. 6 znaków, tylko znaki 0-9 oraz $ , – . / : + -)
 • 29 13 xx xx yy yy cc cc bb bb zz zz zz zz zz – rysuj znaki czcionką 26×48 (xx xx – początek w osi x, yy yy – początek w osi y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, zz – max. 9 znaków)
 • 29 12 xx xx yy yy cc cc bb bb zz zz zz zz zz – rysuj znaki czcionką 20×32 (xx xx – początek w osi x, yy yy – początek w osi y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, zz – max. 12 znaków)
 • 29 11 xx xx yy yy cc cc bb bb zz zz zz zz zz – rysuj znaki czcionką 10×16 (xx xx – początek w osi x, yy yy – początek w osi y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, zz – max. 24 znaki)
 • 29 15 xa xa ya ya cc cc bb bb ic – rysuj ikonę (z pamięci M-DOT, wgrywane przez konfigurator), ic – numer ikony, xa – start w osi x, ya – start w osi y, cc cc – kolor ikony, bb bb – kolor tła

Na przykład wysłanie: msg.topic = ampio/to/ABAB/raw msg.payload = „1E03003031303130313031”;

zmienia duży wiersz na 1 i 0 (zgodnie z kodem ASCII) na M-DOT o MAC adresie ABAB.

Wysłanie msg.payload = “2918000000003344AABB30313233” wypisze 0123 na ekranie w określonych kolorach.

Uwaga na kolejność bajtów – starszy/młodszy. Kolor kodowany jest w standardzie RGB565, przy czym przy kodowaniu kolorów z pomocą zewnętrznych generatorów, może być konieczna zmiana kolejności bajtów.

Wysłanie 291251000001… zacznie pisać od pozycji 81 w x i 256 w y. Do przeliczania warto używać kalkulatora Windows w trybie programisty (hex 51 daje dziesiętnie 81, hex 100 daje dziesiętnie 256).

Wysłanie 290C0000EF006A00D300000000 spowoduje namalowanie czarnego prostokąta na całą szerokość ekranu między 1/3 a 2/3 wysokości (jest to drugi wiersz dla opcji 3 wiersze treści).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pozostałe M-DOT z mniejszym wyświetlaczem – rozdzielczość 128×160

 • 29 01 07 xx yy cc cc bb bb nn zz zz zz.. – ustaw znaki – mała linia, max 11 znaków (xx-pozycja x, yy-pozycja y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, nn – ilość znaków, zz zz … – znaki w formacie Windows-1250)
 • 29 01 09 xx yy cc cc bb bb nn zz zz zz.. – ustaw znaki – duża linia, max 6 znaków (xx-pozycja x, yy-pozycja y, cc cc – kolor znaków, bb bb – kolor tła, nn – ilość znaków, zz zz … – znaki w formacie Windows-1250)
 • 29 01 03 – czyszczenie ekranu
 • 29 01 04 xa ya xz yz c1 c2 – rysowanie prostokąta o zadanym kolorze (xa – początek w osi x, ya – początek w osi y, xz – koniec w osi x, yz – koniec w osi y, c1 + c2 – kolor prostokąta 2-bajtowo)
 • 29 01 0A ic xa ya cc cc bb bb – rysuj ikonę (z pamięci M-DOT, wgrywane przez konfigurator), ic – numer ikony, xa – start w osi x, ya – start w osi y, cc cc – kolor ikony, bb bb – kolor tła

Kolory 2 bajtowe są zapisywane w formacie RGB565.

Multisensor M-SENS

Kolejność danych w multisensorze M-SENS:

 • Wilgotność: ampio/from/<mac>/state/au16l/1
 • Ciśnienie bezwzględne: ampio/from/<mac>/state/au16l/2
 • Głośność ampio/from/<mac>/state/au16l/3
 • Jasność ampio/from/<mac>/state/au16l/4
 • Jakość powietrza: ampio/from/<mac>/state/au16l/5
 • Ciśnienie względne: ampio/from/<mac>/state/au16l/6
 • Temperatura: ampio/from/<mac>/state/t/1

Sterowanie raw

Część funkcji sterujących z poziomu Node-RED udostępiona jest za pomocą funkcji RAW. Topic do sterowania przedstawia się następująco: ampio/to/mac_adress/raw.

Poniżej lista przykładowych funkcji, którymi można sterować za pomocą topicu RAW:

Sterowanie flagami binarnymi czasowe

Opis payload:

 • D0 - 0x01 - sterowanie flagami
 • D1 - 0x00 - sterowanie flagami czasowe
 • D2 - FLAG_MASK[0] - maska flag
 • D3 - FLAG_MASK[1] - maska flag
 • D4 - FLAG_MASK[2] - maska flag
 • D5 - FLAG_MASK[3] - maska flag
 • D6 - wartość do ustawienia 0-wyłącz, 1..255 - włącz
 • D7 - TIME[0] czas włączenia/wyłączenia [10ms] dla czasu 0 pozostaje włączona/wyłączona na stałe
 • D8 - TIME[1] czas włączenia/wyłączenia [10ms] dla czasu 0 pozostaje włączona/wyłączona na stałe
 • D9 - TIME[2] czas włączenia/wyłączenia [10ms] dla czasu 0 pozostaje włączona/wyłączona na stałe

Przykład: włącza flagę numer 1 w urządzeniu o MAC=30EE, na 2 sek

topic: ampio/to/30EE/raw payload: 010001000000FFC80000

Sterowanie RGBW i RGB proste

Opis payload:

 • D0 - 0x02 - sterowanie wyjściami
 • D1 - 0x00 - sterowanie wyjściami proste RGBW
 • D2 - R
 • D3 - G
 • D4 - B
 • D5 - W

Przykład: ustaw zadany kolor ustawić: mac=33CD, kolor R=255, G=255, B=0, W=0;

topic: ampio/to/33CD/raw payload: 0200FFFF0000

LUB (np. dla M-SERV-s)

Opis payload:

 • D0 - 0x33 - sterowanie wyjściami
 • D1 - 0xDE
 • D2 - R
 • D3 - G
 • D4 - B
 • D5 - W

Przykład: ustaw zadany kolor ustawić: mac=1, kolor R=255, G=255, B=0, W=0;

topic: ampio/to/1/raw payload: 33DEFFFF0000

Sterowanie flagami linowymi 8-bitowymi bez znaku (0-255)

Opis payload:

 • 7A - flagi liniowe 8bit
 • F9 - ustaw numer na wartość
 • 80 - wartość na którą ma zostać ustawiona w systemie szesnastkowym
 • 00 - numer flagi 0..17

Przykład: Ustaw flagę 0 na wartość 128.

topic: ampio/to/1907/raw payload: 7AF98000 (string)

Sterowanie flagami linowymi 16-bitowymi bez znaku (0-65535)

Opis payload:

 • 79 - flagi liniowe 16bit
 • F2 - ustaw numer na wartość
 • 34 - wartość bajt młodszy na którą ma zostać ustawiona
 • 12 - wartość bajt starszy na którą ma zostać ustawiona
 • 00 - numer flagi 0

Przykład: Ustaw flagę 0 na wartość 4660.

topic: ampio/to/1907/raw payload: 79F2342100 (string)

Sterowanie roletami w modułach z możliwością asocjacji (przekaźniki/rolety)

Opis payload:

 • 31 - sterowanie roletą
 • F9 - ustaw numer na wartość
 • 02 - otwórz (00 - stop, 01 - zamknij, 02 - otwórz)
 • 00 - numer rolety od 0

Przykład: Otwórz roletę pierwszą.

topic: ampio/to/1907/raw payload: 31F90200 (string)

Nadpisywanie stanu rolety bez jej wysterowania

Opis payload:

 • 31 - sterowanie roletą
 • E0 - roleta (E1 - lamelka)
 • 02 - numer rolety (numerowanie od 0)
 • 00 - procent rolety (0-100%)

Przykład: Roleta numer 3 na 0 procent.

topic: ampio/to/1907/raw payload: 31E00200 (string)

Wysłanie w magistralę temperatury z zewnętrznego czujnika (z zadanym MAC adresem z zakresu 0-fff)

Funkcja działa od wersji brokera MQTT 4.25.1.

Opis payload:

 • 22 - przykład temperatury

Przykład: Wyślij w magistralę temperaturę 22 stopnie jako adres 11001055.

topic: ampio/to/broadcast/55/t payload: 22 (number)

Należy pamiętać że nie wszystkie moduły wspierają wspomniane funkcjonalności. Zalecamy najpierw sprawdzić w konfiguratorze Ampio Designer, czy moduł wspiera np. obsługę flag 16-bitowych.