Dodanie rolety sterowanej bezprzewodowo do aplikacji mobilnej

  • Numer dokumentu: PO-217
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 30 kwietnia 2024


Wstęp

Aby dodać roletę Fakro sterowaną bezprzewodowo według standardu Z-wave należy użyć modułu M-CON-ZWAVE-s.

Dodanie rolety do bramki

Pierwszym krokiem jest dodanie do modułu M-CON-ZWAVE-s nowej rolety. W tym celu w zakładce URZĄDZENIA wchodzimy w USTAWIENIA modułu M-CON-ZWAVE-s (ikona zębatki) i wybieramy zakładkę ZWAVE. Następnie w prawym górnym rogu wybieramy ikonę + a z rozwijanej listy FakroDrive i wciskamy Start.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dodajemy roletę do centralki zgodnie z instrukcją producenta. Po poprawnym dodaniu pojawi się na liście ze skróconym adresem.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Konfiguracja aplikacji w Ampio Designer

Następnie w zakładce APLIKACJA należy dodać nowy obiekt.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W ustawieniach obiektu należy wybrać pełen adres z taką samą końcówką jaki otrzymała roleta po dodaniu i Typ obiektu ustawić na roleta. Tak ustawiony obiekt potwierdzamy poprzez wciśnięcie Zapisz w prawym górnym rogu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.