M-RDN-5s: Pięciomagistralny moduł redundancji zasilania

  • Numer dokumentu: PO-044
  • Wersja: 3.1.1
  • Data publikacji: 3 sierpnia 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
50mA
Maksymalny prąd długotrwale dopuszczalny pojedynczego segmentu CAN
2A
Liczba interfejsów magistrali CAN
5

Wymiary

Szerokość
105mm, 8 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-RDN-5s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł umożliwia zasilenie magistrali CAN w sposób redundantny z wykorzystaniem dwóch niezależnych zasilaczy. Umożliwia on również rozdzielenie magistrali na 5 segmentów z indywidualnym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

Redundancja zasilania

Moduł posiada dwa wejścia dla zasilaczy prądu stałego 11 — 16V DC. Napięcie dostarczane przez zasilacze wykorzystywane jest do zasilenia magistrali CAN podłączonej do urządzenia. Awaria jednego z zasilaczy nie wpływa na dostarczanie energii do magistrali przez drugi. Aby właściwie wykorzystać funkcjonalność, należy zadbać aby każdy z zasilaczy był w stanie samodzielnie zasilić magistralę CAN.

W ramach urządzenia dokonywany jest pomiar napięcia dostarczanego przez każdy z zasilaczy - wynik pomiaru udostępniany jest w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wejścia sygnałów diagnostycznych

Niektóre dostępne na rynku zasilacze udostępniają sygnały diagnostyczne. W szczególności, w przypadku zasilaczy buforowych, może to być informacja o zużyciu akumulatora. Moduł posiada dwa wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie, gdy zostaną zwarte do masy, co umożliwia przekazanie tych sygnałów do systemu automatyki budynkowej. Wejścia te przeznaczone są do odbierania sygnałów generowanych przez bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe, lub wyjścia transoptorowe o napięciu kolektora większym niż 5V.

Struktura wewnętrzna wejść modułu zaprezentowana jest na poniższym rysunku.

Generowanie sygnału diagnostycznego w ramach zasilacza może być zrealizowane na różne sposoby. Wejścia modułu przeznaczone są do współpracy z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi lub wyjściami transoptorowymi. Przed dokonaniem podłączenia należy zweryfikować kompatybilność zasilacza.

Rozdzielacz magistralny

Moduł pełni rolę rozdzielacza magistrali CAN. Umożliwia on wyodrębnienie pięciu segmentów sieci. Każdy z segmentów posiada niezależne zabezpieczenie nadprądowe - w przypadku, gdy w ramach segmentu wystąpi zwarcie, lub pobierany prąd przekroczy 2A, jest on odłączony - przez co nie powoduje on problemów w funkcjonowaniu pozostałych segmentów.

Wyjście diagnostyczne

Moduł posiada transoptorowe wyjście diagnostyczne. Wyjście to jest wysterowane, gdy do urządzenia podłączone są dwa zasilacze, a ich napięcie przekracza 10,5V. W przypadku, gdy napięcie któregokolwiek z zasilaczy spadnie poniżej wartości granicznej, wyjście jest wyłączane.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 8 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Moduł wyposażony jest w pięć złącz magistrali CAN. Poza złączami magistrali, urządzenie posiada złącze pozwalające na dołączenie dwóch zasilaczy, wraz z ich ewentualnymi sygnałami diagnostycznymi, oraz złącze wyjścia diagnostycznego modułu. Ponadto, moduł posiada złącze pozwalające na wygodną instalację rezystora terminującego linie danych magistrali CAN - jego zaciski połączone są z liniami CAN H i CAN L wszystkich segmentów magistrali.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze siedem diod w kolorze czerwonym. Sygnalizują one że napięcia zasilaczy i linii zasilających poszczególnych segmentów magistrali CAN jest poprawne, tj. przekracza 10,5V.

Sygnały dźwiękowe

W przypadku spadku napięcia na którymkolwiek z wejść zasilających poniżej 10,5V, urządzenie sygnalizuje awarię poprzez krótkie sygnały dźwiękowe w odstępach 2 sekundowych. Zachowanie to może być zmodyfikowane na etapie konfiguracji urządzenia.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.