M-IN-AC4s: Moduł z czterema wejściami AC

  • Numer dokumentu: PO-022
  • Wersja: 1.0.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
25mA
Liczba wejść AC
4
Napięcie wejść AC
110 — 250V AC

Wymiary

Szerokość
35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-AC4s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada cztery wejścia AC.

Wejścia AC

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie, gdy podłączone zostanie do nich napięcie przemienne z zakresu 110 — 250V AC. Wejścia te mogą być przydatne w celu detekcji obecności fazy lub też integracji z urządzeniami o potencjałowych wyjściach AC, np. czujnikami obecności PIR czy mikrofalowymi. Mogą być również wykorzystane do podłączenia klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi.

Wejścia AC są odseparowane galwanicznie od niskonapięciowych obwodów modułu i magistrali CAN.

Przykładowe zastosowanie

  • Detekcja obecności fazy;
  • integracja z urządzeniami o potencjałowych wyjściach AC.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącze z terminalami śrubowymi pozwalające na podłączenie czterech linii AC do wejść modułu.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajdują się jeszcze 4 diody w kolorze czerwonym sygnalizujących stan wejść AC.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.