M-IN-AD8s: Moduł z ośmioma wejściami analogowymi

 • Numer dokumentu: PO-024
 • Wersja: 1.1.0
 • Data publikacji: 28 czerwca 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
190mA
Liczba wejść analogowych
8
Impedancja wejść analogowych
20kΩ
Zakres wejść analogowych
0 — 10V DC

Wymiary

Szerokość
105mm, 5 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
100mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-AD8s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada osiem wejść analogowych.

Wejścia analogowe

Moduł posiada wejścia pozwalające na pomiar napięcia z zakresu 0 — 10V DC. Impedancja wejść wynosi 20kΩ. Wejścia te mogą być przydatne w celu akwizycji sygnałów pomiarowych z urządzeń o napięciowych wyjściach analogowych.

Przykładowe zastosowanie

 • Integracja z urządzeniami o wyjściach analogowych, np.:
  • czujniki jasności,
  • czujniki wilgotności gleby;

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 5 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącze z terminalami śrubowymi, pozwalające na podłączenie ośmiu sygnałów analogowych do wejść modułu.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.