M-IN-AD8s: Moduł z ośmioma wejściami analogowymi

 • Numer dokumentu: PO-024
 • Wersja: 1.2.0
 • Data publikacji: 15 kwietnia 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
190mA
Liczba wejść analogowych
8
Impedancja wejść analogowych
20kΩ
Zakres wejść analogowych
0 — 10V DC

Wymiary

Szerokość
105mm, 5 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
100mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-AD8s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada osiem wejść analogowych.

Wejścia analogowe

Moduł posiada wejścia pozwalające na pomiar napięcia z zakresu 0 — 10V DC. Impedancja wejść wynosi 20kΩ. Wejścia te mogą być przydatne w celu akwizycji sygnałów pomiarowych z urządzeń o napięciowych wyjściach analogowych.

Przykładowe zastosowanie

 • Integracja z urządzeniami o wyjściach analogowych, np.:
  • czujniki jasności,
  • czujniki wilgotności gleby;

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 5 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącze z terminalami śrubowymi, pozwalające na podłączenie ośmiu sygnałów analogowych do wejść modułu.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.