M-IN-16s: Moduł z szesnastoma wejściami dwustanowymi

 • Numer dokumentu: PO-020
 • Wersja: 3.1.0
 • Data publikacji: 20 marca 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
25mA
Liczba wejść alarmowych
16*

Wymiary

Szerokość
105mm, 6 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

* Wejścia alarmowe mogą również pełnić rolę klasycznych wejść dwustanowych.


Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-16s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada szesnaście wejść alarmowych.

Wejścia alarmowe

Moduł posiada dwustanowe wejścia zwieralne do masy, pozwalające na podłączenie dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi lub wyjściami transoptorowymi. W szczególności mogą to być kontaktrony i inne urządzenia alarmowe.

W zależności od konfiguracji, wejścia alarmowe mogą współpracować z urządzeniami o następujących rodzajach styków:

 • styki normalnie zamknięte,
 • styki normalnie otwarte,
 • styki zabezpieczone przeciwko sabotażowi:
  • EOL NC/NO,
  • 2EOL NC/NO.

Poza zastosowaniami alarmowymi, wejścia mogą być wykorzystane jako wejścia ogólnego przeznaczenia w przypadku dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi, np. włączniki naścienne, kontaktrony, przyciski, przełączniki, itd. Mogą również posłużyć do integracji z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych lub wyjściach transoptorowych o napięciu kolektora większym niż 12V.

Przykładowe zastosowanie

 • Podłączanie klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi;
 • integracja z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych;
 • integracja z urządzeniami o wyjściach transoptorowych;

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 6 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada dwa złącza z terminalami śrubowymi. Pozwalają one na podłączenie szesnastu linii sygnałowych do wejść alarmowych.

W przypadku obciążeń o niskim poborze mocy, w szczególności małych czujników alarmowych, możliwe jest wykorzystanie terminali AUX obecnych na złączach wejść alarmowych, w celu zasilenia urządzeń. Na terminalach tym obecne jest napięcie tożsame z napięciem zasilania modułu. Pobór prądu urządzeń podłączonych do każdego z terminali AUX nie może przekraczać 100mA.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.