M-CON-ENOCN-p: Moduł integracyjny EnOcean EnOcean-1p

 • Numer dokumentu: PO-038
 • Wersja: 1.2.0
 • Data publikacji: 25 października 2023


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
20mA
Interfejs komunikacyjny
EnOcean
Liczba dołączanych urządzeń
do 250 urządzeń

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-ENOCN-p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł służy do integracji z urządzeniami obsługującymi standard komunikacji bezprzewodowej EnOcean 868Mhz. Z wykorzystaniem modułu możliwe jest odbieranie nieszyfrowanych komunikatów od zdefiniowanej puli urządzeń komunikujących się w technologii EnOcean. Komunikaty te są przekształcane do postaci właściwej dla magistrali CAN, co umożliwia wykorzystywanie ich w ramach logiki automatyki budynkowej.

Możliwe jest zdefiniowanie do 250 urządzeń urządzeń EnOcean których komunikaty będą interpretowane przez moduł M-CON-ENOCN-p.

Przykładowe zastosowanie

 • Integracja z urządzeniami wyposażonymi w interfejs EnOcean, takimi jak:
  • bezprzewodowe i bezbateryjne łączniki;
  • czujniki temperatury, obecności, NFC;
  • klamki z czujnikiem położenia;
  • etc.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Definiowanie listy adresów urządzeń EnOcean, których komunikaty będą interpretowane przez moduł M-CON-ENOCN-p możliwe jest z wykorzystaniem oprogramowania Ampio Designer. Implikuje to konieczność występowania urządzenia rodziny M-SERV w ramach magistrali automatyki budynkowej w czasie realizacji działań konfiguracyjnych.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Linią przerywaną oznaczone są obszary w których znajdować mogą się złącza urządzenia lub inne jego elementy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.