M-CON-IR: Moduł integracyjny IR MIR

  • Numer dokumentu: PO-046
  • Wersja: 1.1.0
  • Data publikacji: 21 marca 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
10mA
Interfejs komunikacyjny
IR

Wymiary

Szerokość
60mm
Wysokość
60mm
Głębokość
9mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-IR jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł służy do integracji IR. Z wykorzystaniem modułu możliwe jest odbieranie komend z pilotów bazujących na protokole NEC oraz wysyłanie do urządzeń zewnętrznych wcześniej zapisanych komend.

Odbiornik IR

Moduł pozwala na odbieranie komend nadawanych przez dowolny pilot IR bazujący na protokole NEC o częstotliwością fali nośnej 38kHz. Każda odebrana przez urządzenie komenda skutkuje rozgłoszeniem w magistrali CAN faktu jej otrzymania. Informacja ta może być wykorzystywana w ramach konfiguracji pozostały urządzeń systemu automatyki budynkowej.

Nadajnik IR

Moduł umożliwia zapamiętanie puli komend IR, które w późniejszym czasie mogą być przez niego odtwarzane, celem wywołania reakcji urządzeń zewnętrznych. Możliwe jest nagrywanie komend z nadajników IR o fali nośnej 38kHz wykorzystujących dowolny protokół. Liczba komend które mogą być zapamiętane zależna jest od ich długości i złożoności.

Przykładowe zastosowanie

  • Sterowanie urządzeniami RTV;
  • sterowanie klimatyzatorami;
  • wykorzystanie pilotów IR do sterowania dowolnymi urządzeniami podłączonymi do systemu Ampio, np. oświetleniem, roletami itd.

Montaż

Urządzenie montowane jest bezpośrednio na ścianę lub dowolną inną powierzchnię płaską. Do montażu nie jest wykorzystywana puszka montażowa. Moduł składa się z dwóch części - korpusu oraz obudowy. W tylnej ścianie korpusu znajdują się dwa otwory o średnicy 3mm służące do montażu urządzenia oraz jeden o średnicy 9,5mm stanowiący przepust kablowy.

Po zamontowaniu korpusu należy nałożyć na niego obudowę. Montaż obudowy oparty jest o mechanizm zatrzaskowy.

Diody LED stanu urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w jedną niebieską diodę sygnalizacyjną. Jej zapalenie sygnalizuje, że urządzenie jest obecnie w stanie nagrywania komendy IR. Dioda zapala się również wtedy, kiedy urządzenie nadaje sygnał IR.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

W kontekście funkcjonalności odbiornika IR, żadna konfiguracja urządzenia nie jest wymagana - informacja o każdej odebranej przez urządzenie komendzie jest osiągalna przez wszystkie urządzenia działające w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Obsługa funkcjonalności zapamiętywania i odtwarzania komend IR obsługiwana jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ampio UNI, co pozwala na dostosowywanie funkcjonalności urządzenia przez użytkownika końcowego instalacji.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

W celu uwidocznienia złącza magistrali CAN, na rysunku zaprezentowano korpus modułu bez obudowy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.