M-OUT-4p: Moduł z czterema napięciowymi wejściami i wyjściami analogowymi

 • Numer dokumentu: PO-188
 • Wersja: 1.1.0
 • Data publikacji: 15 kwietnia 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
12 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
30mA
Pobór prądu maksymalny
120mA
Liczba napięciowych wyjść analogowych
4
Zakres napięciowych wyjść analogowych
0 — 10V DC

Dane techniczne c.d.

Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia analogowego
20mA
Liczba wejść analogowych
4
Impedancja wejść analogowych
20kΩ
Zakres wejść analogowych
0 — 10V DC
1-Wire
do 6 czujników

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-OUT-4p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 12 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada cztery napięciowe wyjścia analogowe, cztery wejścia analogowe i interfejs 1-Wire.

Napięciowe wyjścia analogowe

Napięciowe wyjścia analogowe pozwalają na integrację z urządzeniami posiadającymi napięciowe wejście sterujące zgodne ze standardem 0 — 10V DC, 1 — 10V DC, 0 — 5V DC, np. oprawami oświetleniowymi, rekuperatorami, falownikami, itd.

Napięcie wyjść analogowych może przyjmować wartości z zakresu 0 — 10V DC. Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia to 20mA.

Wejścia analogowe

Moduł posiada wejścia pozwalające na pomiar napięcia z zakresu 0 — 10V DC. Impedancja wejść wynosi 20kΩ. Wejścia te mogą być przydatne w celu akwizycji sygnałów pomiarowych z urządzeń o napięciowych wyjściach analogowych.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Przykładowe zastosowanie

 • Sterowanie urządzeniami o napięciowych wejściach analogowych, np.:
  • klimatyzatory,
  • oprawami oświetleniowymi,
  • rekuperatorami,
  • falownikami,
 • Integracja z urządzeniami o wyjściach analogowych, np.:
  • czujniki jasności,
  • czujniki wilgotności gleby;
 • pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada trzy złącza z terminalami śrubowymi. Pozwalają one na podłączenie przewodów do czterech napięciowych wyjść analogowych, czterech sygnałów analogowych do wejść modułu i do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.