M-OUT-4p: Moduł z czterema napięciowymi wejściami i wyjściami analogowymi

 • Numer dokumentu: PO-188
 • Wersja: 1.0.0
 • Data publikacji: 17 stycznia 2023


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
12 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
30mA
Pobór prądu maksymalny
120mA
Liczba napięciowych wyjść analogowych
4
Zakres napięciowych wyjść analogowych
0 — 10V DC

Dane techniczne c.d.

Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia analogowego
20mA
Liczba wejść analogowych
4
Impedancja wejść analogowych
20kΩ
Zakres wejść analogowych
0 — 10V DC
1-Wire
do 6 czujników

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-OUT-4p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 12 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada cztery napięciowe wyjścia analogowe, cztery wejścia analogowe i interfejs 1-Wire.

Napięciowe wyjścia analogowe

Napięciowe wyjścia analogowe pozwalają na integrację z urządzeniami posiadającymi napięciowe wejście sterujące zgodne ze standardem 0 — 10V DC, 1 — 10V DC, 0 — 5V DC, np. oprawami oświetleniowymi, rekuperatorami, falownikami, itd.

Napięcie wyjść analogowych może przyjmować wartości z zakresu 0 — 10V DC. Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia to 20mA.

Wejścia analogowe

Moduł posiada wejścia pozwalające na pomiar napięcia z zakresu 0 — 10V DC. Impedancja wejść wynosi 20kΩ. Wejścia te mogą być przydatne w celu akwizycji sygnałów pomiarowych z urządzeń o napięciowych wyjściach analogowych.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Przykładowe zastosowanie

 • Sterowanie urządzeniami o napięciowych wejściach analogowych, np.:
  • klimatyzatory,
  • oprawami oświetleniowymi,
  • rekuperatorami,
  • falownikami,
 • Integracja z urządzeniami o wyjściach analogowych, np.:
  • czujniki jasności,
  • czujniki wilgotności gleby;
 • pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada trzy złącza z terminalami śrubowymi. Pozwalają one na podłączenie przewodów do czterech napięciowych wyjść analogowych, czterech sygnałów analogowych do wejść modułu i do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.