Aplikacja mobilna Ampio UNI

  • Numer dokumentu: PO-100
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 3 czerwca 2024

Aplikacja mobilna Ampio UNI

  • Numer dokumentu: PO-100
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 3 czerwca 2024


W tym poradniku poznasz budowę aplikacji Ampio UNI, poznasz podstawy sterowania swoją instalacją i dowiesz się jakie możliwości skrywają się pod każdą z zakładek.

Do czego służy aplikacja Ampio UNI

Dzięki aplikacji Ampio UNI, możesz sterować urządzeniami, które komunikują się z twoją automatyką budynkową, nie tylko będąc w domu, lecz z dowolnego miejsca na świecie. Nie wiesz, czy wyłączyłeś żelazko? Zrób to z poziomu aplikacji. Ampio UNI pozwala na tworzenie scen, co oznacza, że możesz zmienić ustawienia wszystkich urządzeń w domu jednym kliknięciem, dostosowując swój dom pod wyjazd, imprezę, sen, niedzielny poranek, itd.

Z poziomu aplikacji możesz również dokonywać automatyzacji i nie martwić się tym, że np. zapomnisz podlać ogródek. Wystarczy, że zaplanujesz automatyczne podlewanie. Różne inne czynności możesz uzależnić od pory dnia, wschodu-zachodu słońca, godziny, zdarzenia, etc.. Przejdźmy zatem przez wszystkie zakładki aplikacji Ampio UNI i omówmy ich funkcje.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

PULPIT - czyli to, czym wita nas aplikacja

PULPIT jest szybkim dostępem do najważniejszych dla nas funkcji. Możemy z jego poziomu sterować urządzeniami, które zostały dodane do jego widoku. Z poziomu personalizacji Logo Ampio->Personalizacja->Pulpit, możemy również edytować widgety wyświetlane na pulpicie takie jak pogoda, czy kalendarz.

Jeśli mamy włączone wszystkie opcje, na górnym pasku po lewej stronie możemy sprawdzić czy nasze połączenie obecnie jest realizowane lokalnie, czy przez chmurę. Jeśli utracimy połączenie lokalne, aplikacja automatycznie przejdzie do połączenia realizowanego przez chmurę. Natomiast po prawej stronie paska mamy dostęp do wiadomości. Więcej na temat wiadomości można przeczytać w poradniku Automatyzacje w aplikacji UNI.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

MIEJSCA - steruj urządzeniami znajdującymi się w danym pomieszczeniu

Zakładka MIEJSCA dzieli Twoją instalację na poszczególne pomieszczenia, dzięki czemu sterowanie urządzeniami w budynku staje się bardziej intuicyjnie. Miejsca nie muszą ograniczać się do konkretnych pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka, czy sypialnia. Miejscem może być też np. piętro, parter, albo ogród.

Po wejściu w zakładkę MIEJSCA, pojawi się lista zdefiniowanych wcześniej miejsc. Wybranie konkretnego miejsca z listy wyświetli urządzenia przypisane do tego miejsca. Jeśli został wgrany rzut danego miejsca, możemy sterować urządzeniami zarówno z widoku rzutu, jak i listy. Jeżeli nie posiadamy rzutu, domyślnie pojawi się lista urządzeń. Możemy poruszać się między listą, a rzutem naciskając przycisk zmiany widoku znajdujący się w górnym pasku po prawej stronie. Przycisk będzie widoczny tylko w przypadku posiadania rzutu pomieszczenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

ULUBIONE - zgromadź najczęściej używane funkcje w jednym miejscu

W zakładce ULUBIONE możesz samodzielnie stworzyć swoją listę dodając urządzenia za pomocą przycisku +, który widoczny jest w górnym pasku po prawej stronie. W dowolnym czasie masz możliwość edytowania swojej zakładki ULUBIONE dodając nowe urządzenia i usuwając stare. Usuwanie urządzenia z listy jest możliwe poprzez otwarcie danego obiektu i kliknięcie opcji “Usuń z ulubionych”. W wybranych obiektach widoczna może być ikonka trzech kropek po lewej stronie nazwy, po której kliknięciu również można usunąć dany obiekt z listy ulubionych.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

AKTYWNE - sprawdź jakie urządzenia w twoim budynku są aktualnie włączone

Jak sama nazwa wskazuje, możemy tutaj sprawdzić jakie urządzenia są aktualnie AKTYWNE. Z rozwijanej listy wybieramy, czy chcemy zobaczyć wszystkie aktywne urządzenia, czy tylko te z danego MIEJSCA. Mamy możliwość wyłączenia urządzeń pojedynczo lub wszystkich widocznych na ekranie jednocześnie, klikając w przycisk zasilania w górnym prawym rogu ekranu.

LOGO AMPIO - ustawienia, informacje i personalizacja

Po kliknięciu w logo Ampio znajdujące się na środku dolnego menu, mamy dostęp do różnego rodzaju właściwości, ustawień konta, automatyzacji i informacji o naszej instalacji.

Sceny

Ampio UNI pozwala nam nie tylko na sterowanie pojedynczymi urządzeniami, ale również na tworzenie SCEN, które pozwalają na wysterowanie wielu urządzeń jednym kliknięciem, lub uzależnienie pracy naszego budynku od zadanego harmonogramu. Więcej na ten temat dowiesz się w poradniku Sceny w aplikacji Ampio UNI.

Biblioteka audio

W tej sekcji aplikacji mamy dostęp do różnych źródeł audio, takich jak lokalne pliki audio czy stacje radiowe. Istnieje tutaj możliwość zdefiniowania ulubionych źródeł audio oraz wyboru urządzenia, na którym odtwarzane ma być audio z wybranego źródła. Po zainstalowaniu przez instalatora plug-inu ampio-streaming na serwerze, urządzenia korzystające z technologii Airplay 1 oraz 2 będą automatycznie wykrywane w aplikacji.

Nawadnianie ogródka

Jest to opcja dedykowana zarządzaniu podlewaniem ogrodu. Pozwala ona na stworzenie automatyzacji podlewania ogrodu, uzależnienie akcji od jakiegoś warunku, ustawienie czasu podlewania na określoną długość lub ręczne uruchomienie interesujących nas sekcji.

Automatyzacja

Tworzenie automatyzacji pozwoli Ci odpocząć i sprawi, że to twój budynek będzie myślał za Ciebie, więcej na ten temat znajdziesz w poradniku Automatyzacje w aplikacji UNI.

Wiadomości

Podgląd i zarządzanie twoimi wiadomościami.

Symulacja obecności

Z tego poziomu możemy aktywować funkcjonalność symulacji obecności domowników w domu i dodać albo usunąć urządzenia biorące udział w symulacji.

Detekcja obecności

Możemy tutaj dodać urządzenia do detekcji, które będą odpowiadały za ustalenie stanu informującego nas o tym, czy aktualnie ktoś znajduje się w domu.

Parametry

Z tego poziomu możemy ustawić naszą lokalizację oraz podać aktualną cenę energii dla umożliwienia prowadzenia analizy wydatków.

Aktualizacje

Znajdziemy tutaj informacje o obecnej wersji serwera i aplikacji. Z tego poziomu można również dokonać aktualizacji aplikacji i serwera.

Statystyki

Widoczne są tutaj statystyki urządzeń. Możemy sprawdzić statystki wszystkich urządzeń na raz, ograniczyć się do pojedynczego urządzenia, a także określić ramy czasowe prowadzonych statystyk.

Wsparcie zdalne

Możesz zezwolić swojemu instalatorowi na dostęp do konfiguracji twojego inteligentnego budynku zdalnie bez konieczności przyjeżdżania do twojego domu. Istnieją tutaj dwie opcje - dostęp na 30 minut przez podanie numeru seryjnego urządzenia oraz wygenerowanego hasła, albo dostęp na 24 godziny przez zaproszenie wysyłane na adres e-mail instalatora.

Personalizacja

Mamy tutaj dostęp do zarządzania wyglądem naszej aplikacji, zmiany kolorów, widgetów, stylu i wielu innych aspektów.

Bezpieczeństwo

W tej zakładce dostępne są następujące opcje:

  • Zezwalaj na połączenie przez chmurę
  • Loguj automatycznie
  • Zmień hasło

O aplikacji

Znajdziesz tutaj wiadomości na temat zmian wiążących się z aktualizacjami oraz pozostałe informacje związane z aplikacją.

Diagnostyka

Informacje związane z diagnostyką, możliwość zaktualizowania MQTT. Opcja ta widoczna jest tylko dla profilu admina danej instalacji.

Wyjdź z instalacji

Pozwala nam na wylogowanie się z danego konta, przełączenia się na inne konto lub inną instalację.