Sceny w aplikacji Ampio UNI

 • Numer dokumentu: PO-105
 • Wersja: 1.0
 • Data publikacji: 25 marca 2022

Sceny w aplikacji Ampio UNI

 • Numer dokumentu: PO-105
 • Wersja: 1.0
 • Data publikacji: 25 marca 2022


W tym poradniku dowiesz się jak tworzyć Sceny w aplikacji Ampio UNI, nauczysz się dodawać obiekty i tworzyć harmonogramy.

Do czego służą sceny?

Tworzenie scen pozwala nam na szybkie przystosowanie swojego domu do danej sytuacji, może to być spotkanie z przyjaciółmi, wieczór filmowy, romantyczna kolacja, etc. Nie trać czasu, aby za każdym razem konfigurować oświetlenie, muzykę, rolety i pozostałe urządzenia automatyki domowej. Zrób to raz, a następnie jednym kliknięciem zmieniaj ustawienia całego domu i ciesz się z zaoszczędzonego czasu.

Twoja pierwsza scena

Aby stworzyć nową scenę należy w aplikacji Ampio UNI przejść do zakładki SCENY, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć w ikonkę plusa. Wyświetli nam się następujące okno:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W pierwszym wierszu możemy nadać nazwę naszej scenie, w drugim wierszu natomiast wybieramy miejsce, w którym ma być ona wyświetlana. W zależności czy tworzymy scenę tylko dla danego pomieszczenia, czy też dla całego budynku możemy ją umiejscowić w wybranej przez siebie zakładce z listy MIEJSCA, lub na PULPICIE. Mamy również możliwość wyświetlania stworzonej sceny tylko i wyłącznie w zakładce SCENY, tutaj będą widoczne wszystkie sceny, które zostały przez nas stworzone. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk DODAJ.

Dodaj urządzenia biorące udział w scenie

Po stworzeniu sceny wyświetli nam się okno z jej zawartością. Mamy tutaj do dyspozycji dwie zakładki: urządzenia i harmonogram. Skupmy się najpierw na tej pierwszej. Do zakładki urządzenia możemy dodać dowolną ilość urządzeń, nad którymi chcemy mieć kontrole z poziomu sceny. Zanim dodamy nowe urządzenie zwróćmy uwagę na opcję Steruj stanem urządzenia podczas tworzenia sceny. Jeśli podczas tworzenia sceny nie chcemy, aby urządzenia w domu zmieniały swój stan wystarczy, że wyłączymy tą funkcję.

Aby dodać nowe urządzenie wybieramy ikonkę plusa widoczną na górnym pasku. Pojawi nam się okno z dwoma wierszami, podobne do tego z kroku dodawania sceny. W pierwszym wierszu wybieramy miejsce gdzie znajdują się urządzenia którymi chcemy sterować. W drugim wierszu wybieramy urządzenia, które mają brać udział w scenie. Po kliknięciu DODAJ urządzenia wyświetlą się w formie listy. Jeśli chcemy dodać do sceny urządzenia z kilku miejsc w naszym domu, wystarczy, że powtórzymy tą czynność wybierając kolejne miejsce przy dodawaniu urządzeń. Podczas tworzenia sceny przy każdym z urządzeń mamy możliwość ustawienia czasu, po którym urządzenie ma zostać wysterowane, możemy w ten sposób stworzyć efekt załączania schodowego świateł i wiele innych kombinacji.

Pamiętaj, aby ustawić które urządzenia mają być włączone, a które wyłączone, gdy scena jest aktywna. Podczas dodawania urządzeń wszystkie domyślnie ustawione są na OFF, co oznacza, że aktywowanie sceny wyłączy nasze urządzenie. Aby to zmienić kliknij w ikonkę danego urządzenia.

Gotowe! Nasza pierwsze scena zostanie zapisana po kliknięciu strzałki w lewym górnym rogu.

Sterowanie sceną

Przy każdej stworzonej przez nas scenie mamy do dyspozycji 3 następujące ikonki:

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

 • Włącz scenę

  Kliknięciem uruchamiamy scenę, jeśli scena jest aktywna, pojawi nam się zielony znacznik informujący nas o tym fakcie.

 • Odwróć scenę

  Tą zakręconą strzałką możemy przywrócić urządzenia do stanu sprzed aktywacji sceny.

 • Wyłącz scenę

  Ta ikonka pozwala nam na wyłączenie wszystkich urządzeń, które mamy dodane do naszej sceny.

Uzależnij scenę od harmonogramu

Wróćmy zatem do drugiej zakładki wspomnianej przy tworzeniu sceny - HARMONOGRAM. Do każdej naszej sceny możemy dodać harmonogram jej samodzielnego działania. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mogli ręcznie uruchomić naszej sceny. Przechodząc do zakładki harmonogramu w widoku naszej sceny, możemy dodać nowy harmonogram przyciskiem plusa w górnym prawym rogu. Naszą scenę możemy uzależnić od wielu sytuacji, nie musi to być tylko jeden harmonogram. Po dodaniu wyświetli nam się okno z następującymi funkcjami:

 • Opcja

  Mamy tutaj do dyspozycji funkcje, które poznaliśmy już wyżej, czyli:

  • Włącz scenę
  • Odwróć scenę
  • Wyłącz scenę
 • Czas

  Wykonanie funkcji możemy uzależnić od godziny lub od wschodu, zachodu słońca. Jeśli zdecydujemy się na stworzenie harmonogramu uzależnionego od zachodu i wschodu, zamiast godziny, wyświetli nam się możliwość ustawienia czasu w minutach, na ile przed. lub po danej porze dnia ma nastąpić wysterowanie sceny.

 • Dzień

  Tutaj możemy zaznaczyć dni tygodnia w których harmonogram ma funkcjonować. Jeśli chcemy mieć inny harmonogram dla poszczególnych dni tygodnia, wystarczy dodać kolejny i zaznaczyć inne dni.

Jeśli nasza scena posiada harmonogram, informuje nas o tym ikonka zegara w widoku obok poszczególnej sceny.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wszystko gotowe! Zaproś znajomych i pochwal się jak jednym kliknięciem dostosowujesz swój dom do ich wizyty.