Kreator Paneli Ampio

  • Numer dokumentu: PO-104
  • Wersja: 1.1
  • Data publikacji: 15 czerwca 2022

Kreator Paneli Ampio

  • Numer dokumentu: PO-104
  • Wersja: 1.1
  • Data publikacji: 15 czerwca 2022


O kreatorze

Kreator Panelijest aplikacją, która pozwala na tworzenie personalizowanych szklanych paneli dotykowych Ampio używanych do sterowania inteligentnym domem.

Menu główne

Kreator Paneli pozwala na zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. Można otworzyć całkiem nowy projekt, albo pracować na projekcie zapisanym wcześniej do pliku PDF.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Każdy projekt może być edytowany, kasowany, duplikowany, albo zapisany do pliku PDF z poziomu głownego menu. Korzystanie z funkcji powodujących nieodwracalne zmiany jest zabezpieczone odpowiednimi alertami.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Edytor paneli

Edytor paneli składa się z części edytora oraz części podglądu. Na górze części edytora znajduje się menu z zakładkami odpowiadającymi głównym opcjom konfiguracji panelu, które są później wyświetlane w części podglądu. W widoku edytora paneli mamy też: górną belkę do edycji nazwy panelu, dolną belkę z nazwą wybranego modelu, kolorem oraz panelem kontroli skali z opcją widoku na pełnym ekranie, a także boczną belkę z dodatkowymi opcjami do zarządzania projektem. Widoczność niektórych z opcji na bocznym pasku jest zależna od wybranej zakładki edycji.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka modeli

W zakładce modeli dostępne są wszystkie personalizowane panele z oferty Ampio. Każdy model ma krótki opis oraz link do Bazy Wiedzy Ampio, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o danym modelu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka kolorów

W zakładce faz i kolorów widoczne są wszystkie dostępne kolory szkiełek. W zakładce tej można też wybrać różne rodzaje szkieł dla wybranych modeli - szczegóły opisane są w chmurkach pojawiających się przy danych kolorach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka ikon

Zakładka ikon zawiera skategoryzowane ikonki udostępnione przez Ampio.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ikonki można umieścić na panelu przeciągając je i umieszczając na jednym z dostępnych pól, które podświetlają się, kiedy ikonka znajdzie się nad nimi. Każde z tych pól ma miejsce na pełnowymiarową ikonę oraz punkt podświetlenia nad ikonką.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pola mają również umożliwione animacje, które można wyłączyć w bocznym menu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ikona może być umieszczona w jednym z czterech miejsc w każdym z pól:

  • miejsce dla pełnowymiarowej ikonki,
  • ikonka statusowa - mała ikonka zamiast punktu podświetlenia na górze pola,
  • dwa miejsca dla podzielonych ikonek - po lewej stronie na górze i po prawej stronie na dole.

Kiedy kursor myszki najedzie z ikonką na odpowiednie miejsce, podświetlenie zmieni kolor na zielony. Podzielone pola dla dwóch ikonek podświetlą się, kiedy kursor znajdzie się wystarczająco blisko.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Z powodu potencjalnych problemów z podświetleniem przy użyciu ikonki statusowej pojawia się okienko ostrzeżenia. Okna ostrzeżeń mogą być ukryte, ale przycisk pokaż/ukryj ostrzeżenie pozostanie na dole bocznego menu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Gdy wybrana jest zakładka ikon, menu boczne pokaże dodatkowe funkcjonalności: dla wszystkich ikon oraz tylko dla wybranej ikonki (opcja wyszarzona do momentu zaznaczenia konkretnej ikonki).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Aby ułatwić sobie praxcę z edytorem, możliwe jest dodanie wybranych ikonek do Ulubionych poprzez kliknięcie na nie. Ulubione ikonki są zaznaczone symbolem gwiazdki i zgrupowane w sekcji “Ulubione” na górze listy kategorii ikon.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kategoria “Ulubione” zawiera również podgląd ulubionych ikonek z innych projektów otwartych na komputerze.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Kategoria “Własne” pozwala na spersonalizowanie projektu własnymi ikonkami poprzez wgranie ich do kreatora z dysku twardego komputera.Podobnie, jak w przypadku Ulubionych ikonek, istnieje również możliwość kopiowania własnych ikonek z innych projektów otwartych na komputerze.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka tytułów

Istnieje możliwość dodania dwóch podpisów przy każdym polu dotykowym panelu - jednego nad i drugiego pod ikonką. Napisy mogą mieć maksymalnie 16 znaków, ale jeżeli będą dłuższe, niż 9 znaków, to pojawi się ostrzeżenie. Innym ostrzeżeniem, które może się pojawić to ostrzeżenie o użyciu różnych fontów w jednym projekcie.

Gdy wybrana jest zakładka napisów, menu boczne zawiera dodatkowe funkcjonalności ukrycia granic, włączenia/wyłączenia napisów nad ikonkami (w domyśle wyłączone), usunięcia szystkich opisów oraz wybrania jednego fontu dla wszystkich napisów.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka ramek

Tworzenie ramek jest opcją, która może być wykorzystana do grupowania ikonek dodanych do panelu. Dostępne są ramki z prostymi i zaokrąglonymi narożnikami. Gdy wybrana jest zakładka ramek, podświetlone zostają pola dotykowe, na których pojawia się znak plusa przy najechaniu na nie kursorem myszki w celu dodania pola do ramki. Plus pojawia się również na wszystkich innych polach, które zostaną objęte ramką po kliknięciu (ramka musi być zawsze prostokątna i nie może przechodzić przez ekran). Podobnie działa usuwanie pól z obszaru ramki - znak minusa wskaże te pola, które zostaną wykluczone z ramki.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Stworzona ramka jest zielona. Jeżeli stworzona zostanie ramka otaczająca tylko jedną ikonkę, wpłynie to na automatycznie zmniejszenie tej ikonki. Jeżeli ramka będzie większa (wysoka na co najmniej 2 ikony, albo szeroka na co najmniej 2 ikony), będzie ona otaczała całe pole zajmowane przez te ikonki i będzie można dodać napis do ramki, klikając na “Dodaj tytuł”. Dostępne jest 5 fontów, a maksymalną długością napisu przy ramce jest 16 znaków. Ukończona ramka musi być zatwierdzona poprzez kliknięcie “Zatwierdź” - wtedy ramka pojawi się na panelu w koloru ikonek. Wszystkie parametry zatwierdzonych ramek zostaną wymienione na liście na końcu sekcji edytora ramek. Najechanie kursorem na któryś z elementów listy spowoduje podświetlenie danej ramki na czerwono. Istnieje również możliwość usunięcia ramki poprzez kliknięcie na X.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następujące ostrzeżenia mogą zostać wyświetlone przy tworzeniu ramek: zbyt długi tytuł ramki, różne fonty tytułów ramek, ramka przecinająca napis nad ikonką. Gdy zakładka ramek jest wybrana, menu boczne zawiera dodatkowe funkcjonalności takie, jak unifikacja rodzajów narożników, ujednolicenie fontów tytułów ramek, pokaż/ukryj podświetlenie pól, pokaż/ukryj granice, usuń tworzoną ramkę oraz usuń wszystkie ramki. W przypadku, gdy pewne funkcjonalności są wyszarzone, widoczne będą chmurki wyjaśniające powód niedostępności danej funkcji.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Tryb wizualizacji

Przez cały czas pracy w edytorze dostępna jest opcja aktywowania trybu wizualizacji w bocznym menu. Edytowanie ikon, napisów i ramek jest możliwe wyłącznie w trybie edycji.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.