Wgrywanie ikon do paneli M-DOT

  • Numer dokumentu: PO-167
  • Wersja: 2.0
  • Data publikacji: 19 lutego 2024


Wstęp

Moduły z rodziny M-DOT wyposażone w wyświetlacz są w stanie wyświetlać ikony z pamięci wewnętrznej procesora. Zakupione moduły są już wyposażone w pewną stałą grupę ikon domyślnych, które można w tym celu użyć. Istnieje jednak możliwość wgrania innych, dowolnych ikon do pamięci wewnętrznej. Poniższy poradnik wyjaśnia zagadnienie pracy z ikonami.

Konfiguracja w Ampio Designer

Aby rozpocząć odczyt lub zapis ikon należy w głównej zakładce URZĄDZENIA wejść w ustawienia modułu M-DOT (ikona zębatki). Następnie z lewej strony ekranu Parametry i podzakładka LCD.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Odczyt z pamięci

Aby podejrzeć aktualne ikony wybieramy Ustawienia dla jednego z ekranów, Typ ekranu ustawiamy na Cztery ikony i treść.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie wybieramy dowolne pole ikony, aby wyświetlić wszystkie ikony dostępne w pamięci panelu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wgranie i wybór ikon

Po wybraniu jednej z ikon, do wyboru są Wybierz lub Zastąp. Po wybraniu opcji Zastąp można wgrać dowolną ikonę z dysku w formacie .png i wgrać ją do pamięci panelu M-DOT.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po wgraniu i wybraniu wszystkich ikon należy zatwierdzić zmiany i wysłać nowe ustawienia do panelu przy użyciu przycisku Wyślij parametry do modułu.

Konfiguracja w Smart Home Konfigurator

Odczyt z pamięci

Po uruchomieniu aplikacji Ampio Smart Home Konfigurator wybieramy na liście urządzeń panel M-DOT, w którym chcemy pracować nad ikonami.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wchodzimy w Parametry urządzenia, następnie wybieramy zakładkę LCD i podzakładkę Ikony.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W dolnej części okna położone są przyciski do pracy na wielu ikonach jednocześnie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pracę nad ikonami zaczynamy od wciśnięcia Pobierz z tego menu i czekamy na pobranie wszystkich ikon.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pliki z ikonami możemy zapisać do pamięci komputera. Przy każdej ikonie mamy możliwość pojedynczego otwarcia z pliku, wysłania do urządzenia czy pobrania z urządzenia. Ikonom można również nadać opis.

Wgranie nowych ikon

Do pamięci wewnętrznej panelu możemy wgrać nowe ikony, zarówno pojedynczo jak i wiele na raz. Dla pojedynczej ikony wybieramy przycisk otwarcia z pliku.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Z pamięci komputera wybieramy plik obrazu w jednym z wielu formatów (np. .png czy .jpeg) o dowolnej rozdzielczości. Plik zostanie przeskalowany i wyświetlony w oknie konfiguratora. Aby go użyć należy jeszcze go wysłać do urządzenia.

Wybór ikon do wyświetlenia

W zakładce LCD po wybraniu pokzakładki Zawartość, wybieramy która ikona ma zostać wyświetlona. Na przykład dla M-DOT-M6 wybrano poniżej opcję wyświetlania Cztery ikony i treść dla pierwszego ekranu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Domyślnie wyświetlana jest ikona z wiersza Nakt (Nieaktywny). Aby wyświetlić ikonę dla Akt (Aktywny) musi zostać spełniony odpowiedni warunek tworzony w Konfiguratorze urządzenia. Po skonfigurowaniu ekranów konieczne jest wciśnięcie przycisku Wyślij w prawym dolnym rogu, aby zapisać z zmiany parametrów w pamięci urządzenia.