Symulowanie funkcjonalności pilota IR

  • Numer dokumentu: PO-109
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 13 kwietnia 2022


Wstęp

System Ampio umożliwia symulację działania pilotów IR (np. od klimatyzacji czy telewizora) i sterowania nimi z aplikacji mobilnej Ampio UNI lub z innych urządzeń Ampio. Moduły, które wspierają działanie IR:

  • M-CON-IR
  • M-SENS (wersja PCB 3, oprogramowanie 49 lub wyższe)

Konfiguracja w Ampio Smart Home konfigurator

Na liście urządzeń wyszukujemy modułu M-CON-IR (lub M-SENS z odpowiednią funkcjonalnością).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zapisywanie kodów w pamięci modułu

Wybieramy Parametry urządzenia i wchodzimy w zakładkę Kody IR.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Przyciski z prawej strony umożliwiają dodawanie i usuwanie kodów IR. Po najechaniu kursorem na przycisk wyświetli się podpowiedź. Aby dodać nowy kod klikamy w przycisk +. Od tego momentu moduł przez jedną minutę czeka na dodanie ramki. Kierujemy pilota w stronę modułu i wciskamy żądany przycisk. Gdy moduł odbierze ramkę IR, wyświetli ją na liście. W tabeli mamy kolumny takie jak: Liczba porządkowa, Status, ID, Długość, Opis i RAW (fizyczny przebieg sygnału).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po kliknięciu w przycisk Edytuj z listy można nadać nazwę ramce lub przetestować jej nadawanie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie klikamy Zatwierdź. Aby kod został zapisany w pamięci urządzenia należy wybrać Wyślij z pola Transfer kodów IR. Od tego momentu ikona statusu będzie wyglądała jak poniżej.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Tworzenie warunku, którego efektem jest wysłanie kodu IR

Zapisane kody IR można wybrać podczas tworzenia warunków. W ten sposób możemy np. aktywując wejście w M-SERV-s lub dowolnym M-DOT, wysłać ramkę. Zaczynamy od stworzenia standardowego warunku, urządzeniem konfigurowanym będzie np. M-SENS a wejściowym M-SERV-s. Wybieramy Dodaj warunek od urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy odpowiednie wejście, zatwierdzamy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W oknie reakcji urządzenia M-SENS wybieramy zakładkę Funkcje IR i z listy kodów możemy wybrać kod do wysłania.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Na koniec koniecznie wysyłamy nową listę warunków do urządzenia. Od tego momentu aktywacja wejścia modułu M-SERV-s skutkuje wysłaniem ramki IR z modułu M-SENS takiej samej jak zapisana z pilota.

Dodawanie kodu podczas tworzenia warunku

Opcja ta jest dostępna tylko dla urządzenia M-SENS. Aby dodać kod pilota jako źródło warunku, zaczynamy od stworzenia typowego warunku od urządzenia M-SENS. Wchodzimy w zakładkę Odbiornik IR. Po najechaniu na ikonę ? zobaczymy podpowiedź na temat tworzenia tego typu warunku. Po wysłaniu nowej ramki z pilota, dane zaświecą się na kolorowo, a czas zacznie być odliczany na nowo. Po przepisaniu wartości do 3 dolnych pól możemy zatwierdzić warunek od sterowania pilotem (przepisujemy wartości szesnastkowe czyli te wyświetlone w nawiasach kwadratowych).

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dodawanie kodów z aplikacji mobilnej Ampio UNI

Aby umożliwić dodawanie kodów IR z pilotów poprzez aplikację mobilną, należy dodać obiekt typu IR poprzez aplikację Smart Home Manager.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Następnie umieszczamy go w żądanej grupie (poradnik na temat konfiguracji obiektów w SHM Obiekty - konfiguracja w Smart Home Manager.

Po zalogowaniu do aplikacji Ampio Uni zobaczymy nowy obiekt odpowiedzialny za kody IR.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Po wejściu w ikonę zębatki ujrzymy menu Obiektu. Możemy dodać pierwszy kod.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Gdy odbiornik zarejestruje kod wyświetlone zostanie menu związane z nowym kodem.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zapisane kody IR możemy uruchamiać (przycisk Play) lub po kliknięciu w 3 kropki zmieniać im nazwę czy usuwać z listy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

W ten sposób przy użyciu aplikacji mobilnej, użytkownik końcowy może symulować działanie pilotów IR.