M-OUT-4s: Moduł z czterema napięciowymi wyjściami analogowymi

 • Numer dokumentu: PO-017
 • Wersja: 1.0.0
 • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
12 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
30mA
Pobór prądu maksymalny
120mA

Dane techniczne c.d.

Liczba napięciowych wyjść analogowych
4
Zakres napięciowych wyjść analogowych
0 — 10V DC
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia analogowego
20mA

Wymiary

Szerokość
35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-OUT-4s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 12 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada cztery napięciowe wyjścia analogowe.

Napięciowe wyjścia analogowe

Napięciowe wyjścia analogowe pozwalają na integrację z urządzeniami posiadającymi napięciowe wejście sterujące zgodne ze standardem 0 — 10V DC, 1 — 10V DC, 0 — 5V DC, np. oprawami oświetleniowymi, rekuperatorami, falownikami, itd.

Napięcie wyjść analogowych może przyjmować wartości z zakresu 0 — 10V DC. Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia to 20mA.

Przykładowe zastosowanie

 • Sterowanie urządzeniami o napięciowych wejściach analogowych, np.:
  • oprawami oświetleniowymi,
  • rekuperatorami,
  • falownikami.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada złącze pozwalające na podłączenie przewodów do czterech napięciowych wyjść analogowych.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajdują się jeszcze cztery diody w kolorze czerwonym sygnalizujące stan wysterowania wyjść analogowych.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.