M-CON-WL-p: Moduł stacji bazowej Ampio LoRa

  • Numer dokumentu: PO-170
  • Wersja: 1.0.0
  • Data publikacji: 27 lipca 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
35mA
Pobór prądu maksymalny
100mA
Interfejs komunikacyjny
LoRa

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-WL-p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pełni rolę stacji bazowej dla modułów bezprzewodowych komunikujących się z wykorzystaniem technologii Ampio LoRa

W ramach instalacji automatyki budynkowej Ampio obecny może być wyłącznie jeden moduł M-CON-WL-p.

Stacja bazowa Ampio LoRa

Urządzenie pełni rolę stacji bazowej dla urządzeń Ampio z grupy WL, komunikujących się za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Ampio LoRa. Jako stacja bazowa, urządzenie pośredniczy w komunikacji między modułami bezprzewodowymi, a pozostałymi urządzeniami instalacji automatyki budynkowej.

W ramach działań instalacyjnych, każde urządzenie Ampio LoRa musi zostać sparowane z modułem pełniącym rolę stacji bazowej. Aby tego dokonać, należy wprowadzić moduł M-CON-WL-p w tryb wyszukiwania modułów z grupy WL korzystając z oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. W czasie, gdy tryb wyszukiwania jest aktywny, należy na uruchomionym module radiowym wcisnąć trzykrotnie przycisk parowania. W przypadku powodzenia operacji, odnalezione urządzenie pojawi się na liście sparowanych modułów bezprzewodowych w programie Smart Home CAN konfigurator.

Przykładowe zastosowanie

  • Połączenie urządzeń Ampio z grupy WL, komunikujących się za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Ampio LoRa z przewodową częścią instalacji automatyki budynkowej.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza obudowę urządzenia wyprowadzony jest przewód stanowiący jego antenę.

W ramach instalacji automatyki budynkowej Ampio obecny może być wyłącznie jeden moduł M-CON-WL-p.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Nie zalecamy stosowania więcej niż 8 bezprzewodowych modułów Ampio LoRa na jeden moduł stacji bazowej. Zainstalowanie większej ilości modułów może skutkować nadmiernym obciążeniem sieci bezprzewodowej i niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Linią przerywaną oznaczone są obszary w których znajdować mogą się złącza urządzenia lub inne jego elementy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.