M-CON-WL-p: Moduł stacji bazowej Ampio LoRa

  • Numer dokumentu: PO-170
  • Wersja: 1.0.0
  • Data publikacji: 27 lipca 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
35mA
Pobór prądu maksymalny
100mA
Interfejs komunikacyjny
LoRa

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-WL-p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pełni rolę stacji bazowej dla modułów bezprzewodowych komunikujących się z wykorzystaniem technologii Ampio LoRa

W ramach instalacji automatyki budynkowej Ampio obecny może być wyłącznie jeden moduł M-CON-WL-p.

Stacja bazowa Ampio LoRa

Urządzenie pełni rolę stacji bazowej dla urządzeń Ampio z grupy WL, komunikujących się za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Ampio LoRa. Jako stacja bazowa, urządzenie pośredniczy w komunikacji między modułami bezprzewodowymi, a pozostałymi urządzeniami instalacji automatyki budynkowej.

W ramach działań instalacyjnych, każde urządzenie Ampio LoRa musi zostać sparowane z modułem pełniącym rolę stacji bazowej. Aby tego dokonać, należy wprowadzić moduł M-CON-WL-p w tryb wyszukiwania modułów z grupy WL korzystając z oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. W czasie, gdy tryb wyszukiwania jest aktywny, należy na uruchomionym module radiowym wcisnąć trzykrotnie przycisk parowania. W przypadku powodzenia operacji, odnalezione urządzenie pojawi się na liście sparowanych modułów bezprzewodowych w programie Smart Home CAN konfigurator.

Przykładowe zastosowanie

  • Połączenie urządzeń Ampio z grupy WL, komunikujących się za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego Ampio LoRa z przewodową częścią instalacji automatyki budynkowej.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza obudowę urządzenia wyprowadzony jest przewód stanowiący jego antenę.

W ramach instalacji automatyki budynkowej Ampio obecny może być wyłącznie jeden moduł M-CON-WL-p.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Nie zalecamy stosowania więcej niż 8 bezprzewodowych modułów Ampio LoRa na jeden moduł stacji bazowej. Zainstalowanie większej ilości modułów może skutkować nadmiernym obciążeniem sieci bezprzewodowej i niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Linią przerywaną oznaczone są obszary w których znajdować mogą się złącza urządzenia lub inne jego elementy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.