M-CON-KNX-s: Moduł integracyjny KNX MKNX-1s

  • Numer dokumentu: PO-036
  • Wersja: 1.0.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
15mA
Interfejs komunikacyjny
KNX
Pobór prądu z magistrali KNX
5mA

Wymiary

Szerokość
35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-CON-KNX-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami działającymi w ramach magistrali CAN i KNX. Obie wykorzystywane przez urządzenie magistrale są od siebie odizolowane galwanicznie.

Moduł M-CON-KNX-s jest niedostępny do odwołania.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada dwuprzewodowe złącze magistrali KNX.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali CAN, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze czerwona dioda opisana etykietą KNX. Jej zapalenie sygnalizuje odebranie przez urządzenia telegramu magistrali KNX.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Definiowanie zachowania urządzenia w kontekście głównej funkcjonalności modułu - bramki komunikacyjnej pomiędzy dwoma standardami magistrali automatyki budynkowej - należy rozpatrzyć oddzielnie dla każdego kierunku komunikacji. W obu przypadkach konfiguracja ta sprowadza się do zdefiniowania listy reguł translacji pomiędzy protokołami.

Wszystkie operacje opisywane w następujących podrozdziałach realizowane są z poziomu oprogramowania Smart Home CAN konfigurator.

Translacja z CAN do KNX

Przygotowując reguły translacji z magistrali CAN do KNX, należy nadać urządzeniu M-CON-KNX-s adres indywidualny KNX. Każdy telegram nadawany przez urządzenie do magistrali KNX będzie miał ten adres w polu nadawcy.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie listy reguł translacji. Każda reguła translacji wskazuje na pojedynczą wartość wyjściową konkretnego urządzenia działającego w sieci CAN. Wysłanie telegramu do magistrali KNX wyzwalane jest przez wystąpienie zmiany tej wartości. Postać wysyłanego telegramu definiowana jest przez określenie docelowego adresu grupowego (wiadomości unicast nie są wspierane) oraz wartości pola kontrolnego i komendy telegramu KNX. Ostatnim składnikiem reguły translacji jest definicja typu danych KNX, na jaki rzutowana ma być wartość pochodząca z urządzenia działającego w sieci CAN.

Translacja z KNX do CAN

Każda reguła translacji z magistrali KNX do CAN definiuje docelowy adres grupowy oczekiwanego telegramu (odbieranie wiadomości unicast nie jest wspierane) oraz typ danych zawartości. W trakcie translacji, wartość pola komendy telegramu nie jest interpretowana. Moduł M-CON-KNX-s po odebraniu telegramu kierowanego na zdefiniowany adres grupowy, interpretuje jego zawartość zgodnie ze wskazanym typem danych i wysyła wiadomość do sieci CAN. Postać wysłanej ramki CAN definiowana jest poprzez określenie źródłowego adresu MAC urządzenia wirtualnego, w imieniu którego będzie ona wysłana, oraz typu danych, na jaki rzutowana będzie wartość pochodząca z urządzenia działającego w ramach magistrali KNX.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.