Prezentowanie temperatury na wyświetlaczu panelu dotykowego

 • Numer dokumentu: PO-088
 • Wersja: 1.1
 • Data publikacji: 5 kwietnia 2022

Wstęp

Jeżeli mamy podpięty do magistrali moduł, który działa jako sterownik temperatury dla strefy grzewczej (M-RT-s lub M-SERV z odpowiednią konfiguracją), możemy wyświetlić nie tylko temperaturę aktualną z czujnika, ale również temperaturę zadaną dla strefy.

Konfiguracja

Wybieramy panel dotykowy z wyświetlaczem LCD, wchodzimy w Parametry urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wybieramy zakładkę LCD, wybieramy typ ekranu (w tym przypadku Cztery ikony i treść), następnie ustawiamy dla małego wiersza parametry:

 • tryb wiersza (tu: Ogrz. zad. tryb)
 • opis wiersza (np. Ustaw)
 • źródło (moduł, do którego podpięty jest czujnik temperatury)
 • nr czujnika (ponieważ w danym module może być więcej niż 1 czujnik)
 • precyzja (dla czujników Ampio ustawiamy 0.1)
 • jednostka (tu: ‘C)

Natomiast dla dużego wiersza:

 • tryb wiersza (tu: Ogrz. zmierzona)
 • opis wiersza (koniecznie puste)
 • źródło (moduł, w którym są ustawienia strefy grzewczej)
 • nr czujnika (ponieważ w danym module może być więcej niż 1 czujnik)
 • precyzja (dla czujników Ampio ustawiamy 0.1)
 • jednostka (tu: ‘C)

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Wysyłamy parametry poprzez przycisk Wyślij. Od tego momentu informacje z magistrali na temat zadanej temperatury oraz aktualnie zmierzonej będą pojawiać się na ekranie LCD.