Warunki przeniesienia starej instalacji do nowej chmury

 • Numer dokumentu: PO-178
 • Wersja: 1.0
 • Data publikacji: 23 sierpnia 2022


W dniu 2022-03-03 uruchomiona została nowa platforma Ampio Cloud. W ramach nowej platformy wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu udzielania dostępu do instalacji automatyki budynkowej. W głównej mierze skupiają się one na zapewnieniu użytkownikowi końcowemu wglądu i kontroli nad tym, kto i kiedy ma dostęp do jego instalacji za pośrednictwem platformy.

Nowa platforma rozróżnia, czy powiązanie użytkownika z instalacją ma charakter konsumencki, czy też zawodowy. W przypadku, gdy po zainstalowaniu urządzenia klasy M-SERV zachodzi potrzeba weryfikacji funkcjonalności związanych z platformą Ampio Cloud, instalator dodaje urządzenie do swojego konta w charakterze powiązania instalatora. Dostęp do instalacji może być zapewniony inwestorowi w przyszłości w dowolnym dogodnym momencie, zarówno w ramach lokalnej interakcji z urządzeniem, jak i zdalnie.

Przygotowanie M-SERV

Aby móc skorzystać z nowej platformy Ampio Cloud wymagana jest aktualizacja urządzeń klasy M-SERV. Obraz karty SD urządzenia musi mieć wersję nie niższą niż 10.186. Minimalne wersje oprogramowania układowego (aktualizowane z poziomu aplikacji Smart Home Konfigurator) dla poszczególnych modułów są następujące:

 • M-SERV-s – wersja nie niższa niż 11500,
 • M-SERV-3s – wersja nie niższa niż 11507.

Odpowiednie pliki aktualizacji oprogramowania układowego dołączone są do bieżących wersji aplikacji Smart Home Konfigurator 5.

Wymagana jest również aktualizacja aplikacji Ampio UNI do najnowszej wersji dostępnej w sklepach Google Play i Apple AppStore.

Kompatybilność wsteczna

Nowa platforma Ampio Cloud nie jest kompatybilna wstecznie. Oznacza to, że urządzenia klasy M-SERV, które nie zostaną zaktualizowane zgodnie z opisem zawartym w poprzednim akapicie, nie będą zapewniały możliwości uzyskania zdalnego dostępu z wykorzystaniem nowej platformy.

Dostęp zdalny do urządzeń, których aktualizacja nie zostanie przeprowadzona będzie wciąż możliwy z wykorzystaniem dotychczasowej platformy – nie jest planowane wycofanie jej z użycia.

Główne funkcjonalności wprowadzone przez nową platformę

 • konta użytkowników końcowych - rejestracja poprzez formularz, Google i Apple,
 • dwuskładnikowe uwierzytelnienie TOTP,
 • dołączanie instalacji do konta Ampio Cloud poprzez aplikację Ampio UNI,
 • udostępnianie instalacji innym użytkownikom poprzez Ampio Cloud,
 • przegląd listy użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do instalacji poprzez Ampio Cloud,
 • dostęp instalatora do instalacji w czasie wdrażania i na zasadach doraźnego wsparcia po jej zakończeniu.