M-IN-RKE4-p: Moduł odbiornika pilotów radiowych

  • Numer dokumentu: PO-077
  • Wersja: 1.2.0
  • Data publikacji: 7 lipca 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
25mA
Odbiornik pilotów radiowych
tak

Dane techniczne c.d.

Liczba obsługiwanych pilotów
64
Liczba kanałów
4
Zasięg w przestrzeni otwartej
do 50m

Wymiary

Szerokość
41mm
Wysokość
44mm
Głębokość
16,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-RKE4-p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na odbieranie sygnałów generowanych przez piloty radiowe Ampio.

Odbiornik pilotów bezprzewodowych

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Z wykorzystaniem modułu możliwe jest odbieranie sygnałów generowanych przez piloty bezprzewodowe Ampio. W ramach urządzenia możliwe jest zaprogramowanie do 64 pilotów obsługujących kody zmienne (ang. rolling code).

Informacja o wciśnięciach przycisków pilotów rozgłaszana jest przez urządzenie w magistrali automatyki budynkowej.

Przykładowe zastosowanie

  • Sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi;
  • sterowanie oświetleniem;
  • kontrola dostępu.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza obudowę urządzenia wyprowadzony jest przewód stanowiący jego antenę.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Czerwona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze dioda w kolorze żółtym. Sygnalizuje ona odbiór sygnałów z zaprogramowanych pilotów oraz aktywność trybu parowania pilotów.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Na froncie urządzenia znajduje się otwór z przyciskiem pozwalającym na parowanie pilotów z urządzeniem. W celu wprowadzenia urządzenie w tryb parowania należy przytrzymać przycisk do momentu zapalenia się żółtej diody sygnalizacyjnej. Gdy urządzenie znajduje się w trybie parowania, na dołączanym pilocie należy równocześnie wcisnąć i przytrzymać pierwszy i drugi przycisk. Prawidłowy przebieg parowania sygnalizowany jest przez mignięcie żółtej diody sygnalizacyjnej. Po dokonaniu parowania, urządzenie pozostaje w trybie parowania i możliwe jest dołączanie dalszych pilotów. Aby opuścić tryb parowania należy wcisnąć przycisk parowania.

Aby usunąć z urządzenia informacje o wszystkich dotychczas skojarzonych pilotach, należy przytrzymać przycisk parowania do momentu zapalania i późniejszego zgaszenia się żółtej diody sygnalizacyjnej.

Obsługa trybu parowania pilotów jest również możliwa z poziomu oprogramowania Smart Home CAN konfigurator.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Linią przerywaną oznaczone są obszary w których znajdować mogą się złącza urządzenia lub inne jego elementy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.