M-DOT-GEST: Panel z detekcją gestów MGEST-1

 • Numer dokumentu: PO-009
 • Wersja: 1.0.0
 • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
50mA
1-Wire
do 6 czujników
Buzzer
tak

Wymiary

Szerokość
90mm*
Wysokość
90mm*
Głębokość
22mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-20 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

* Dokładne wymiary modułu zależne są od wariantu wykończenia krawędzi szkła wybranego na etapie składania zamówienia.


Charakterystyka ogólna

Moduł M-DOT-GEST jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł umożliwia rozpoznawania gestów wykonywanych dłonią nad jego powierzchnią i naciśnięcia szklanego frontu. Posiada on również 4 diody stanu i interfejs 1-Wire.

Rozpoznawanie gestów

Moduł rozpoznaje ruchy dłoni nad szklanym frontem urządzenia (nie jest konieczne jego dotykanie) i w zależności od kierunku ruchu (w górę, w dół, w lewo lub prawo) może realizować zdefiniowane funkcje.

Wykrywanie dotyku

Poza rozpoznawaniem gestów moduł reaguje również na dotyk - rozpoznaje on czy został naciśnięty w górnej, dolnej, lewej, prawej czy środkowej części szklanego frontu.

Diody stanu

Na szklanym froncie modułu znajdują się 4 kolorowe diody stanu. Sygnalizują one, który z gestów został rozpoznany przez urządzenie. Na etapie konfiguracji urządzenia możliwa jest modyfikacja koloru świecenia każdej z diod.

Personalizacja

Kolor szkła frontowego modułu oraz szerokość fazy jego krawędzi podlega personalizacji.

Buzzer

Moduł wyposażony jest w buzzer pozwalający na generowanie sygnałów dźwiękowych. Każdy rozpoznany przez urządzenie gest lub naciśnięcie potwierdzane jest przez krótki sygnał dźwiękowy buzzera.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Przykładowe zastosowanie

 • Sterowanie roletami i karniszami;
 • włączanie oświetlenia lub dowolnych innych urządzeń podłączonych do systemu automatyki budynkowej;
 • informowanie o stanie oświetlenia lub innych urządzeń;
 • generowanie powiadomień dźwiękowych informujących o zdarzeniach obserwowanych przez system;
 • pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Panel może być zamontowany w sposób natynkowy lub podtynkowy. W zależności od oczekiwanego efektu, stosuje się podtynkową blaszkę montażową lub ramkę natynkową. Ramki natynkowe występują w dwóch wariantach - dla paneli ze szkłem bez fazy i dla paneli z fazowaną krawędzią.

Zarówno w przypadku montażu podtynkowego jak i natynkowego, za panelem musi znajdować się standardowa puszka montażowa, wewnątrz której znajdą się złącza magistrali CAN oraz interfejsu 1-Wire. W przypadku montażu podtynkowego, puszka musi być osadzona w ścianie na większej niż standardowo głębokości.

Szczegółowy opis montażu paneli w obu wariantach dostępny jest w odpowiednich poradnikach instalatora publikowanych w serwisie bazy wiedzy Ampio.

Diody LED stanu urządzenia

Z tyłu urządzenia znajduje się jedna czerwona dioda sygnalizująca stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Po osadzeniu urządzenia w ramce montażowej lub ramce natynkowej dioda nie jest widoczna.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Panel składa się ze szklanego frontu oraz korpusu, na którym znajdują się złącza i interfejsy mechaniczne służące do montażu z wykorzystaniem blaszek montażowych lub ramek natynkowych. Korpus osadzony jest na środku tylnej powierzchni szklanego frontu z tolerancją właściwą dla procesu produkcyjnego.

Dokładne wymiary frontu modułu zależne są od wariantu wykończenia krawędzi szkła wybranego na etapie składania zamówienia.

Na rysunku wymiarów, linią przerywaną zaznaczono obszar, w którym znajdują się złącza urządzenia i inne jego elementy wystające poza korpus. Obrys tego obszaru odpowiada centralnemu otworowi w blaszkach montażowych i ramkach natynkowych dla paneli. W rzeczywistym module, złącza magistrali CAN i interfejsu 1-Wire mogą znajdować się w innym miejscu, niż na poniższym rysunku, ale w granicach zaznaczonego obszaru.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Położenie złącz urządzenia na schemacie podłączenia ma charakter orientacyjny - w rzeczywistym module ich umiejscowienie może być inne.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.