WL-REL-2p: Bezprzewodowy moduł z dwoma wyjściami przekaźnikowymi RF PR-2pPowyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
110 — 250V AC
Spoczynkowy pobór mocy
0,8W
Liczba wyjść przekaźnikowych
2
Maksymalny prąd AC pojedynczego wyjścia przekaźnikowego (φ≈0)
10A
Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść przekaźnikowych
16A

Dane techniczne c.d.

Maksymalna moc obciążenia pojedynczego wyjścia przekaźnikowego (φ≈0)
2000VA
Zasięg w pomieszczeniach
do 300m
Zasięg w przestrzeni otwartej
do 1km
Liczba wejść AC
2
Napięcie wejść AC
110 — 250V AC

Wymiary

Szerokość
48mm
Wysokość
48mm
Głębokość
22,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł WL-REL-2p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 110 — 250V AC. Jego sterowanie odbywa się poprzez interfejs bezprzewodowy Ampio LoRa.

Moduł posiada dwa wyjścia przekaźnikowe i dwa wejścia AC.

Wyjścia przekaźnikowe

Moduł posiada wyjścia przekaźnikowe pozwalające na załączanie obciążeń o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym. Przekaźniki modułu są normalnie otwarte. Poniższa tabela prezentuje dopuszczalne parametry pracy przekaźników w zależności od charakteru obciążenia.

Charakter obciążenia Maksymalny prąd długotrwale dopuszczalny Maksymalna moc obciążenia
AC1: Rezystancyjne lub umiarkowanie indukcyjne obciążenia AC 10A 2000VA
AC15: Obciążenia indukcyjne AC 1,5A 300VA

Jeden ze styków każdego z przekaźników połączony jest z fazą zasilania modułu.

Wejścia AC

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie, gdy podłączone zostanie do nich napięcie przemienne z zakresu 110 — 250V AC. Wejścia te mogą być przydatne w celu detekcji obecności fazy lub też integracji z urządzeniami o potencjałowych wyjściach AC, np. czujnikami obecności PIR czy mikrofalowymi. Mogą być również wykorzystane do podłączenia klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi.

Przykładowe zastosowanie

  • Załączanie oświetlenia;
  • sterowanie urządzeniami napędowymi;
  • podłączanie klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi;
  • integracja z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych;
  • detekcja obecności fazy;
  • integracja z urządzeniami o potencjałowych wyjściach AC.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia, należy podłączyć go do zasilania i sparować z modułem pełniącym rolę stacji bazowej Ampio LoRa w ramach przewodowej części instalacji automatyki budynkowej.

Moduł posiada złącze z terminalami śrubowymi. Pozwala ono na podłączenie linii zasilających urządzenia, linii sygnałowych do wejść AC oraz obciążeń wyjść przekaźnikowych.

Jeden ze styków każdego z przekaźników połączony jest z fazą zasilania modułu.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajduje się dioda sygnalizacyjna. Zielona dioda LED opisana etykietą STATUS sygnalizuje stan komunikacji w ramach łączności bezprzewodowej Ampio LoRa.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwalają one na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu. Udostępniają one również ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Przed rozpoczęciem działań konfiguracyjnych, niezbędne jest sparowanie urządzenia z modułem pełniącym rolę stacji bazowej Ampio LoRa w przewodowej części instalacji automatyki budynkowej. Aby tego dokonać, należy korzystając z oprogramowania Smart Home CAN konfigurator, wprowadzić moduł stacji bazowej w tryb wyszukiwania modułów z grupy WL. W czasie, gdy tryb wyszukiwania jest aktywny, należy na uruchomionym module radiowym wcisnąć trzykrotnie przycisk parowania. W przypadku powodzenia operacji, odnalezione urządzenie pojawi się na liście sparowanych modułów bezprzewodowych w programie Smart Home CAN konfiguratora.

Nie zalecamy stosowania więcej niż 8 bezprzewodowych modułów Ampio LoRa na jeden moduł stacji bazowej. Zainstalowanie większej ilości modułów może skutkować nadmiernym obciążeniem sieci bezprzewodowej i niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

Programowanie reguł, w przypadku których moduł WL-REL-2p ma być urządzeniem wykonawczym, definiowane jest w ramach konfiguracji modułu stacji bazowej. W celu utworzenia reguł, których wyzwolenie ma być uzależnione od stanu modułu WL-REL-2p, niezbędne jest dodanie go do listy urządzeń jako urządzenie wirtualne.

Rozgłaszanie stanu wejść

Domyślnie, stan wejść urządzenia WL-REL-2p nie jest rozgłaszany w ramach przewodowej części instalacji magistrali automatyki budynkowej. Zachowanie to może być zmodyfikowane z wykorzystaniem oprogramowania Smart Home CAN konfigurator, w ramach konfiguracji parametrów urządzenia dostępnej w ustawieniach modułu stanowiącej stację bazową Ampio LoRa.

Reguły wewnętrzne

Reguły wewnętrzne modułu, tj. takie, których wyzwolenie zależne jest od stanu jego wejść, natomiast ich skutek dotyczy jego wyjść, definiowane są w ramach parametrów modułu. Modyfikacja parametrów urządzenia WL-REL-2p możliwa jest z poziomu ustawień stacji bazowej Ampio LoRa, pod którą urządzenie podlega.

Domyślnie, każdy moduł WL-REL-2p implementuje następujące reguły wewnętrzne:

  • wzbudzenie wejścia 1 zmienia stan wyjścia przekaźnikowego 1,
  • wzbudzenie wejścia 2 zmienia stan wyjścia przekaźnikowego 2.

Reguły te mogą być usunięte lub zmodyfikowane na etapie konfiguracji urządzenia.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.