M-SENS: Moduł pomiaru warunków otoczenia

 • Numer dokumentu: PO-045
 • Wersja: 1.2.0
 • Data publikacji: 8 lutego 2024


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
6mA
Interfejs komunikacyjny
IR

Wymiary

Szerokość
60mm
Wysokość
60mm
Głębokość
10mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-SENS jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł pozwala na pomiar warunków otoczenia w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie wyposażone jest również w odbiornik IR, przez co możliwe jest odbieranie komend z pilotów bazujących na protokole NEC.

Pomiary warunków otoczenia

Moduł pozwala na pomiar szeregu parametrów warunków otoczenia panujących w pomieszczeniach zamkniętych. Wynik pomiarów są dostępne dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Mogą one okazać się szczególnie przydatne w celach z wiązanych z regulacją temperatury czy wentylacji pomieszczeń, lub do prezentacji wyników pomiarów na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Wartości mierzone przez urządzenie to:

 • temperatura (°C),
 • wilgotność powietrza (%),
 • ciśnienie atmosferyczne (hPa),
 • natężenie światła (lux),
 • ekwiwalent CO2,
 • ciśnienie akustyczne (dB).

Ekwiwalent CO2 jest obliczany przy pomocy wyników z innych czujników i zmiany otoczenia mogą powodować jego rozkalibrowanie. Autokalibracja jest przeprowadzana na bieżąco i może trwać do 2 tygodni.

Wskaźnik jakości powietrza

Poza pomiarem wymienionych wcześniej wartości, urządzenie wyposażone jest w czujnik lotnych związków organicznych. Związkami takimi są w szczególności gazy oddechowe takie, jak na przykład dwutlenek węgla. Wyniki pomiarów wyrażane są w postaci liczbowego wskaźnika jakości powietrza (ang. indoor air quality, IAQ), przyjmującego wartości z zakresu od 0 do 500. Poradnik interpretacji wartości IAQ został przedstawiony w poniższej tabeli:

IAQ Jakość powietrza
< 50 Świetna
51 — 100 Dobra
101 — 150 Lekko zanieczyszczone
151 — 200 Umiarkowanie zanieczyszczone
201 — 250 Bardzo zanieczyszczone
251 — 350 Poważnie zanieczyszczone
> 351 Ekstremalnie zanieczyszczone

Wynik pomiaru jakości powietrza może być wykorzystany do sterowania systemami rekuperacji i wentylacji pomieszczeń.

Odbiornik IR

Moduł pozwala na odbieranie komend nadawanych przez dowolny pilot IR bazujący na protokole NEC o częstotliwości fali nośnej 38kHz. Każda odebrana przez urządzenie komenda skutkuje rozgłoszeniem w magistrali CAN faktu jej otrzymania. Informacja ta może być wykorzystywana do konfiguracji pozostałych urządzeń systemu automatyki budynkowej.

Przykładowe zastosowania

 • Sterowanie ogrzewaniem;
 • sterowanie systemami wentylacji i rekuperacją;
 • prezentacja wyników pomiarów na panelach dotykowych i w aplikacji mobilnej;
 • wykorzystanie pilotów IR do sterowania dowolnymi urządzeniami podłączonymi do systemu Ampio, np. oświetleniem, roletami itd.

Montaż

Urządzenie montowane jest bezpośrednio na ścianę lub dowolną inną powierzchnię płaską. Do montażu nie jest wykorzystywana puszka montażowa. Moduł składa się z dwóch części - korpusu oraz obudowy. W tylnej ścianie korpusu znajdują się dwa otwory o średnicy 4mm służące do montażu urządzenia oraz jeden o średnicy 10,5mm stanowiący przepust kablowy.

Po zamontowaniu korpusu należy nałożyć na niego obudowę. Montaż obudowy oparty jest o mechanizm magnetyczny.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

W celu uwidocznienia złącza magistrali CAN, na rysunku zaprezentowano korpus modułu bez obudowy.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.