M-METEO: Stacja pogodowa Wycofany

 • Numer dokumentu: PO-049
 • Wersja: 1.0.0
 • Data publikacji: 23 lutego 2022


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
10mA*
1-Wire
1 czujnik
Liczba wejść zwieralnych do masy
1

Wymiary

Szerokość
269mm
Wysokość
164mm
Głębokość
131mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca
Stopień ochrony
IP55

* Pobór prądu nie uwzględnia opcjonalnego czujnika deszczu zasilanego poprzez moduł.


Charakterystyka ogólna

Moduł stacji pogodowej M-METEO jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Do każdej stacji pogodowej M-METEO dołączany jest moduł M-CON-485, umożliwiający współpracę urządzenia z magistralą CAN automatyki budynkowej Ampio. Ze względu na zastosowanie interfejsu Modbus RTU, moduł stacji pogodowej M-METEO może być zintegrowany z większością systemów BMS dostępnych na rynku.

Moduł umożliwia pomiar szeregu parametrów pogodowych:

 • ciśnienie atmosferyczne (hPa),
 • prędkość wiatru (km/h),
 • temperatura (°C),
 • natężenie światła (lux),
 • wilgotność powietrza (%).

Moduł posiada interfejs 1-Wire, pozwalajacy na podłączenie dodatkowego czujnika temperatury oraz jedno wejście zwieralne do masy, przeznaczone do podłączenia czujnika deszczu.

Dodatkowy czujnik temperatury

W przypadku, gdy stacja pogodowa zostanie zamontowana w miejscu wystawionym na promienie słoneczne, pomiar temperatury wbudowanego czujnika będzie przekłamany w czasie nasłonecznienia, ze względu na nagrzewanie się urządzenia.

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire, pozwalającego na dołączenie cyfrowego czujnika temperatury Dallas DS18B20. W założeniu, czujnik ten może być zainstalowany poza stacją pogodową, w miejscu niebędącym wystawionym na promienie słoneczne, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiaru.

Wejście czujnika opadów deszczu

Moduł posiada wejście przechodzące w stan aktywny w momencie, gdy zostanie zwarte do masy. Jest ono przeznaczone do integracji zewnętrznego czujnika opadów deszczu z bezpotencjałowym wyjściem stykowym, bezpotencjałowym wyjściem przekaźnikowym, lub wyjściem transoptorowym o napięciu kolektora większym niż 12V.

Do zasilenia czujnika może być wykorzystane dedykowane wyjście zasilające, zapewniające napięcie zasilania tożsame napięciu zasilania modułu. Wyjście to posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, umożliwiające maksymalny pobór prądu 100mA.

Czujnik opadów deszczu nie jest częścią zestawu M-METEO.

Przykładowe zastosowania

 • Prezentacja wyników pomiarów na panelach dotykowych i w aplikacji mobilnej;
 • sterowanie roletami i żaluzjami w odpowiedzi na zmianę warunków pogodowych.

Montaż

Moduł należy zamontować na maszcie lub dowolnej powierzchni zewnętrznej. U podstawy obudowy modułu znajdują się dwa otwory montażowe na śruby M7. Rozstaw otworów to 80mm.

Programowanie

Stacja pogodowa M-METEO może być wykorzystana w ramach systemu automatyki budynkowej Ampio za pomocą dołączonego modułu M-CON-485, lub też może ona zostać zintegrowana z systemem BMS innych producentów. W zależności od przewidzianego scenariusza wykorzystania, programowanie może odbywać się na jeden z dwóch sposobów opisanych poniżej.

Integracja poprzez M-CON-485

W przypadku instalacji stacji pogodowej w systemie automatyki budynkowej Ampio, możliwe jest wykorzystanie wariantu oprogramowania modułu M-CON-485 dedykowanego do integracji z tym urządzeniem. Moduł M-CON-485 dostarczany ze stacją pogodową jest wstępnie przygotowany do pracy w tym wariancie i posiada on wgrany odpowiedni wariant oprogramowania układowego.

W przypadku, gdy dedykowane oprogramowanie nie zapewnia elastyczności niezbędnej do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności, możliwe jest wykorzystanie oprogramowania modułu M-CON-485 przeznaczonego do integracji z urządzeniami wspierającymi protokół Modbus RTU i dokonanie integracji w oparciu o tabelę rejestrów stacji pogodowej M-METEO.

Więcej informacji na temat wykorzystania i sposobu programowania modułu M-CON-485 znajduje się w jego dokumentacji.

Integracja Modbus

Moduł stacji pogodowej M-METEO komunikuje się z wykorzystaniem standardowego protokołu Modbus RTU poprzez interfejs RS-485. W celu dokonania integracji poprzez moduł M-CON-485 pracujący w trybie integratora Modbus ogólnego przeznaczenia, lub też w przypadku integracji z systemami BMS innych producentów, niezbędna jest znajomość struktury rejestrów urządzenia i sposobu dostępu do nich.

Rejestry zawarte w poniższej tabeli są rejestrami tylko do odczytu. Odczyt realizowany jest funkcją odczytu rejestrów wejściowych (kod 4).

Adres Nazwa rejestru Typ danych Opis
1000 SOFT_VER unsigned int Wersja oprogramowania modułu.
1001 STATUS unsigned int Informacja o stanie urządzenia.
1002 RAIN unsigned int Stan wejścia czujnika opadów deszczu.
1003 WIND unsigned int Stałopozycyjna wartość prędkości wiatru z krokiem 0.1km/h.
1004 PRESSURE unsigned int Ciśnienie atmosferyczne w hPa.
1005 TEMPERATURE unsigned int Stałopozycyjna wartość temperatury z krokiem 0.1°C powiększona o 1000°C.
1006 HUMIDITY unsigned int Wilgotność powietrza w %.
1007 BRIGHTNESS unsigned int Natężenie światła w lux.
1008 BRIGHTNESS_DIV_10 unsigned int Stałopozycyjna wartość natężenia światła z krokiem 10lux.
1009 TEMPERATURE_DALLAS unsigned int Stałopozycyjna wartość temperatury dodatkowego czujnika z krokiem 0.1°C powiększona o 1000°C.

Parametry interfejsu komunikacyjnego urządzenia są następujące:

 • Identyfikator urządzenia: 2,
 • Prędkość transmisji: 9600,
 • Liczba bitów danych: 8,
 • Bit stopu: 1,
 • Brak kontroli parzystości.

Parametry interfejsu komunikacyjnego mogą być odczytane i zmodyfikowane poprzez rejestry przedstawione w tabeli poniżej. Odczyt wartości z poniższych rejestrów dokonywany jest funkcją odczytu rejestru (kod 3), zapis natomiast funkcją zapisu pojedynczego rejestru (kod 6).

Adres Nazwa Typ danych Opis
2001 DEVICE_NUMBER unsigned int Identyfikator urządzenia.
2002 RS_SPEED unsigned int Prędkość transmisji.
2003 RS_DATA_BITS unsigned int Konfiguracja liczby bitów danych.
2004 RS_STOP_BITS unsigned int Konfiguracja bitu stopu.
2005 RS_PARITY unsigned int Konfiguracja bitu parzystości.
2006 RS_CHANGE unsigned int Zatwierdzenie konfiguracji.

Rejestry konfigurujące interfejs RS-485 przyjmują następujące wartości:

 • RS_SPEED: 1 - 2400; 2 - 4800; 3 - 9600; 4 - 19200; 5 - 38400.
 • RS_DATA_BITS: 1 - 7 bitów; 2 - 8 bitów; 3 - 9 bitów.
 • RS_STOP_BITS: 1 - 1 bit; 2 - 1,5 bita; 3 - 2 bity.
 • RS_PARITY: 1 - brak; 2 - parzysty; 3 - nieparzysty.

Po wprowadzeniu zmian w rejestrach, których nazwa poprzedzona jest prefiksem RS, należy je zatwierdzić przez wprowadzenie wartości 1 do rejestru RS_CHANGE.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Na schemacie podłączeń zaprezentowano wyłącznie złącze modułu M-METEO, a nie cały moduł. Złącze znajduje się pod górną pokrywą korpusu stacji pogodowej.

W przypadku zaobserwowania błędów komunikacyjnych interfejsu RS-485, zalecane jest dokonanie połączenia pomiędzy masą stacji pogodowej, a terminalem SC modułu integracyjnego. W przypadku modułów integracyjnych innych producentów, wejście linii referencyjnej może być również oznaczone G lub reference.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.