M-IN-2p: Moduł z dwoma wejściami dwustanowymi

  • Numer dokumentu: PO-057
  • Wersja: 1.1.0
  • Data publikacji: 2 listopada 2023


Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu
25mA
Liczba wejść zwieralnych do masy
2
1-Wire
do 6 czujników
Czujnik jasności
tak

Wymiary

Szerokość
27mm
Wysokość
23,5mm
Głębokość
9,5mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-IN-2p jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada dwa wejścia zwieralne do masy, interfejs 1-Wire i czujnik jasności.

Wejścia zwieralne do masy

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie gdy zostaną zwarte do masy. Mogą być one wykorzystane w przypadku dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi, np. włączniki naścienne, kontaktrony, przyciski, przełączniki, itd. Mogą również posłużyć do integracji z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych lub wyjściach transoptorowych o napięciu kolektora większym niż 12V.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Czujnik jasności

Moduł wyposażony jest w czujnik jasności. Głównym przeznaczeniem czujnika jest wykrywanie faktu demontażu modułu z puszki montażowej. Informacja taka może być wykorzystana w celu wykrycia nieautoryzowanego fizycznego dostępu do urządzenia, w szczególności gdy moduł wykorzystywany jest w celach akwizycji sygnałów na potrzeby systemów alarmowych.

Przykładowe zastosowanie

  • Podłączanie klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi;
  • integracja z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych;
  • integracja z urządzeniami o wyjściach transoptorowych;
  • pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Wymiary modułu umożliwiają jego montaż w standardowej podtynkowej puszce elektrycznej. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza magistralą CAN do urządzenia można podłączyć do dwóch urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi oraz do sześciu cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20.

Ze względu na małe gabaryty urządzenia, podłączenia elektryczne nie są realizowana za pomocą terminali śrubowych - tak jak to ma miejsce w przypadku większości modułów systemu Ampio Smart Home - a za pośrednictwem 10-pinowego złącza o rastrze 2,54mm. Do każdego modułu dołączona jest wtyczka z osadzonymi przewodami pozwalająca na podłączenie urządzenia bez wykorzystania zaciskarki.

Moduł M-IN-2p nie posiada obudowy, stąd też należy montować go w sposób który uniemożliwi występowanie przypadkowych zwarć.

Przy montażu modułu należy zabezpieczyć moduł przed przypadkowym zwarciem pomiędzy nieosłoniętymi komponentami elektronicznymi.

Diody LED stanu urządzenia

Na urządzeniu znajduje się jedna czerwona dioda sygnalizująca stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.